Aktualności

"Dzielnicowy, który przyszedł mi z pomocą"

Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim ogłasza konkurs pn. „Przyjazny dzielnicowy”, który w bieżącym roku prowadzony jest pod hasłem „Dzielnicowy, który przyszedł mi z pomocą”.
   Jego ideą jest wyróżnienie policjantów dzielnicowych KPP w Opolu Lubelskim, którzy w opinii mieszkańców powiatu wykazują się szczególnym profesjonalizmem oraz zaangażowaniem wobec osób potrzebujących pomocy, a jednocześnie jeszcze silniejsze motywowanie policjantów tych służb do wzorowego pełnienia obowiązków oraz dążenia do udzielania pomocy innym.
   W załączeniu zamieszczono regulamin konkursu wraz z ankietą do wypełnienia. Na stronie pierwszej ankiety należy wpisać dane swoje oraz wskazywanego przez siebie policjanta, a na stronie drugiej uzasadnić dokonany przez siebie wybór opisując sytuację, w której dzielnicowy udzielił pomocy oraz podjęte przez niego działania. Dodać należy, iż ankiety wypełniać mogą zarówno osoby fizyczne, jak również przedstawiciele instytucji, które otrzymały pomoc od wskazanego dzielnicowego.