Aktualności

Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Już tradycyjnie w dniu 1 czerwca 2012 r. na obiektach sportowych „OPOLANINA” przy ul. Kolejowej rozegrane zostały Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTIF (Międzynarodowego Komitetu Technicznego Prewencji i Zwalczania Pożarów).
   Organizatorem Zawodów Powiatowych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, będących jednocześnie eliminacjami do Zawodów Wojewódzkich, była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opolu Lubelskim. W zawodach wystartowało 17 drużyn – 4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i 13 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców z powiatu opolskiego.
   Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, której przewodził sędzia główny zawodów st. kpt. Ireneusz Kotowski.
   Prawo startu w zawodach przysługuje zawodnikom w wieku od 10 do 16 lat, oznacza to, że możliwość startu w zawodach ma zawodnik, który w danym roku kalendarzowym kończy 10 lub 16 lat. W zawodach biorą udział zespoły dziewcząt, chłopców oraz zespoły mieszane (dziewczęta i chłopcy) zaliczane do klasyfikacji chłopców. Drużyna przystępująca do zawodów składa się z 9 zawodników startujących i zawodnika rezerwowego (nieobowiązkowo).
Młodzież rywalizowała w dwóch konkurencjach:
- rozwinięcie bojowe,
- sztafeta 400 m z przeszkodami.
   W grupie dziewcząt bezkonkurencyjna okazała się MDP z Kraczewic natomiast
w grupie chłopców MDP ze Szczuczek Kolonii. Drużyny te zakwalifikowały się na Wojewódzkie Zawody MDP, które odbędą się 15 czerwca 2012 r. w Parczewie.
Klasyfikacja pozostałych drużyn powiatowych zawodów MDP w układzie gmin przedstawia się następująco:

Grupa Dziewcząt MDP:
Gmina Opole Lubelskie:
1.    Kluczkowice
2.    Zespół Szkół Nr 1
Gmina Poniatowa:
1.    Kraczewice
2.    Szczuczki Kolonia

Grupa Chłopców MDP:
Gmina Józefów:
1.    Józefów
2.    Chruślanki józefowskie
Gmina Karczmiska:
1.    Wolica
Gmina Łaziska:
1.    Trzciniec
2.    Piotrawin
3.    Gimnazjum w Łaziskach
Gmina Opole Lubelskie:
1.    Kluczkowice
2.    Puszno Godowskie
3.    Szkoła Podstawowa Nr 2
Gmina Poniatowa:
1.    Szczuczki Kolonia
2.    Poniatowa Wieś
3.    Kraczewice
Gmina Wilków:
1.    Żmijowiska

Celem organizacji zawodów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jest
w szczególności:
- popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
- kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży,
- mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu,
- ocena stanu wyszkolenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

st. kpt. Ireneusz Kotowski