Aktualności
Dzisiaj jest 27 czerwca 2019    |   
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

23 czerwca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019 roku odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w szkołach...

 • Informacja dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas upałów oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą

  Informacja dotycząca zachowania bezpieczeństwa...

 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 • Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 70

  Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 70

 • Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 43

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 43

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

fotoOgłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255), Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w  otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.
Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 26 listopada 2015 r. Zgłoszenia mogą być składane osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4 lub przesyłane pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.
Zgłoszenie do komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.
Komisja konkursowa, w skład której wejdą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostanie powołana przez Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim w drodze uchwały. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów wyboru osób do składu komisji Zarząd Powiatu dokona na podstawie posiadanych przez kandydata kompetencji i doświadczenia w obszarze tematycznym, którego dotyczy nabór.
Praca w komisji konkursowej jest nieodpłatna. Członkom komisji nie będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży.

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Mapa zagrożeń na drogach wojewódzkich Lubelszczyzny ISOK Logo

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk