Aktualności
Dzisiaj jest 21 października 2017    |   
 • Ostrzeżenie o silnych mgłach z dnia 20.10.2017 r.

  Ostrzeżenie o silnych mgłach z dnia 20.10.2017 r.

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 • Podumowanie tygodnia 12-19 października przez Zespół -.BiznesLubelskie

  Podumowanie tygodnia 12-19 października przez...

 • Życzenia z okazji Dnia Edukacji

  Życzenia z okazji Dnia Edukacji

 • E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

  E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w...

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

„Powiedz STOP dopalaczom”

pisW dniu 23 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim odbyło się szkolenie dla personelu medycznego z przychodni i szpitali znajdujących się terenie powiatu opolskiego zorganizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu Lubelskim.


Zagadnienia poruszone na spotkaniu dotyczyły specyfikacji środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, jako nowych narkotyków, ich negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzi oraz sytuacji prawnej „dopalaczy” w Polsce.
Spotkanie miało na celu zwiększenie wiedzy na temat wyżej wymienionych środków, ponieważ w Polsce nadal występuje „zjawisko” produkowania, wprowadzania do obrotu i używania dopalaczy.
Środki zastępcze potocznie zwane dopalaczami to substancje psychoaktywne,
o silnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy. Efekty działania są bardzo zróżnicowane
w zależności od indywidualnych cech organizmu: począwszy od bólów brzucha, nudności, wymiotów, kołatań serca, stanów lękowych, bezsenności, braku apetytu, urojeń, halucynacji, zmian nastroju, bólów głowy, poprzez tachykardię (częstoskurcz), bradykardię, drgawki, padaczkę, problemy z oddychaniem, wyłączenie świadomości, brak samokontroli, podwyższenie temperatury ciała do 40°C, zaniki pamięci, depresje, a przy dużych dawkach trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, zatrzymanie krążenia, „porażenie” ośrodka oddechowego i śmierć (szczególnie przy łączeniu dopalaczy z alkoholem).
Państwowa Inspekcja Sanitarna na terenie kraju odnotowuje przypadki podejrzeń zatruć spowodowanych używaniem dopalaczy:
 - 2011-2013 r. - 1176 przypadków podejrzeń zatruć dopalaczami,
 - 2014 r. - 2513,
 - 2015 r. - 7284,
 - I, II i III kwartał 2016 r. - 3383.

W szkoleniu udział wzięli pracownicy: Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim, Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej, Ośrodka Zdrowia w Ratoszynie, SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Urządkowie, NZOZ „Zdrowie” w Józefowie nad Wisłą, NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego w Józefowie nad Wisłą oraz NZOZ „PAN-VITA” w Poniatowej.

Organizator szkolenia: PPIS w Opolu Lubelskim,
Prowadzący szkolenie: pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Higieny Pracy PSSE w Opolu Lubelskim,
Współdziałanie: Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim.

Oprac. A.L., OZiPZ PSSE Opole Lubelskie

Zdjęcie

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik

  obywatel

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Mapa zagrożeń na drogach wojewódzkich Lubelszczyzny ISOK Logo

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk