Aktualności
Dzisiaj jest 20 maja 2018    |   
 • Nagroda główna GRAND PRIX dla chóru Szczygiełki Grandi z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej

  Nagroda główna GRAND PRIX dla chóru Szczygiełki...

 • Intensywne opady deszczu z 16.05.2018r.

  Intensywne opady deszczu z 16.05.2018r.

 • Wojewódzkie Święto Sadów - Józefów nad Wisła

  Wojewódzkie Święto Sadów - Józefów nad Wisła

 • Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

  Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju...

 • Podumowanie tygodnia 4 -10 maja przez Zespół -.BiznesLubelskie

  Podumowanie tygodnia 4 -10 maja przez Zespół...

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

Szkoła Specjalna – dobry start w przyszłość

 DSC2416

Czwartego kwietnia 2017 roku w Opolskim Centrum Kultury w Opolu Lubelskim odbyła się Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ,,Daj Szansę” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Karczmiskach. Konferencja nosiła tytuł: „Szkoła Specjalna – dobry start w przyszłość”. Spotkanie było adresowane do rodziców dzieci i młodzieży z  niepełnosprawnością intelektualną oraz do przedstawicieli szkół powiatu opolskiego, reprezentantów instytucji i organizacji zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych i ich rodzin.           
Przebieg konferencji był następujący:
1. Wystąpienie dr Grzegorza Wiącka z Katedry Psychologii i Rehabilitacji KUL  na temat: ,,Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka jako podstawa decyzji rodziców o wyborze ścieżki jego edukacji”.
Dr Wiącek zaprezentował zebranym możliwości kształcenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną jakie istnieją obecnie w polskim systemie oświaty uwzględniając zalety i wady każdej z propozycji – klasy integracyjne, nauczanie włączające, szkoły specjalne i specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze. Właściwa analiza  potrzeb edukacyjnych dziecka w odniesieniu do w/w propozycji kształcenia daje rodzicom szansę na mądry wybór najlepszej formy kształcenia  swojego dziecka.
2. Wystąpienie v-ce dyrektora Specjalnego  Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Karczmiskach Adama Bidachy nt. ,,Szkoła Specjalna – szkołą specjalistyczną”. W swoim wystąpieniu pan Bidacha  przedstawił ofertę edukacyjno- terapeutyczną Ośrodka wykorzystując prezentację multimedialną dającą interesujący obraz zajęć, metod i form pracy oraz wyposażenia placówki. Wystąpienie pana Adama Bidachy było jednocześnie formą promocji placówki poprzez ukazanie jej  mocnych stron i pozytywnych efektów w zakresie edukacji, rewalidacji i wychowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
3. Wystąpienie Ewy Jędrych wychowawcy grup wychowawczych w Ośrodku  w Karczmiskach nt.  „Rozwijanie umiejętności społecznych” – przykłady dobrych praktyk w SOSW w Karczmiskach. Pani Jędrych przedstawiła zagadnienie rozwoju umiejętności społecznych u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie jako priorytet w prowadzonej pracy wychowawczo-rewalidacyjnej i opiekuńczej w placówce. Przygotowanie dziecka do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez wdrażanie  zasad i norm społecznych, naukę życia zgodnego z prawem, rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów, zdolności radzenia sobie z życiowymi obowiązkami daje szansę człowiekowi na godne, lepsze życie.
W ośrodkach takich jak nasz dzieci mimo szeregu trudności i niepowodzeń spotykają kolegów i koleżanki o takich samych problemach – podobnie myślą, mają podobne problemy i potrafią znaleźć sposób na kontakt i porozumienie. Różnorodność istniejących  i tworzonych sytuacji wychowawczych typu – wycieczki , zloty, akcje charytatywne, kiermasze, akcje ze społecznością lokalną, zajęcia w kołach zainteresowań pozytywnie wpływają na rozwój naszych dzieci. Podsumowaniem  wypowiedzi pani Ewy Jędrych była prezentacja multimedialna, która potwierdziła jaką radość i zadowolenie daje naszym uczniom  uczestnictwo w różnorodnych  formach nauki, zabawy i pracy.
Na zakończenia konferencji przeprowadzono pokaz filmu pt. ,,Lustro”. Film ukazuje dzień z życia absolwenta naszej placówki. Autorem filmu jest nauczyciel naszej szkoły pan Cezary Rejn. Z uwagi na bardzo dobry odbiór filmu przez widownię, jego autor otrzymał propozycję zaprezentowania go studentom KUL.
 Głównym celem konferencji była prezentacja możliwości rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Konferencja była kolejną próbą pokazania ze strony nauczycieli Ośrodka jak zrozumieć dziecko ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, jak z nim przebywać i pracować.

Ewa Jędrych

 DSC2426

 DSC2422

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik

  obywatel

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Mapa zagrożeń na drogach wojewódzkich Lubelszczyzny ISOK Logo

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk