Aktualności

Lubelski Orzeł Biznesu 2012

logo
Kapituła Konkursu „Lubelski Orzeł Biznesu 2012” zaprasza do udziału w jubileuszowej 10-tej edycji konkursu, który jest okazją do prezentacji oraz wszechstronnej promocji najlepszych, najbardziej dynamicznie rozwijających się firm i gospodarstw rolnych. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Wojewoda Lubelski oraz Marszałek Województwa Lubelskiego.
Finałowa Gala Konkursu odbędzie się w maju 2013 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Uroczystość jest prestiżowym wydarzeniem, któremu towarzyszą media, dzięki czemu stanowi ona skuteczną promocję laureatów konkursu oraz umożliwia szeroką prezentację ich osiągnięć.
Firma może zadeklarować swoje uczestnictwo w Konkursie do 31 grudnia 2012 roku, natomiast „Formularz Konkursowy” składa się do dnia 28 lutego 2013 roku. Regulamin Konkursu oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie Pracodawców Ziemi Lubelskiej www.pracodawcy.lublin.pl. Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Konkursu pod nr tel. (+48) 81 525 07 70, (+48) 660 199 445.