Aktualności

Roczne stypendia Starosty Opolskiego rozdane

stypendia2018 450W dniu 5 października 2018 roku w świetlicy Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Opolskiego. Otrzymali je najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych za bardzo wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018 oraz uczniowie klas pierwszych, którzy rozpoczynając kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej otrzymali wysoką średnią ocen i z zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum.


    Stypendia najzdolniejszym uczniom wręczyli: Wicestarosta Opolski Robert Dąbrowski, Członek Zarządu Powiatu Paweł Grabek, Sekretarz Powiatu Iwona Giza oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Agnieszka Dec. Wyróżnienia otrzymało łącznie 61 stypendystów, spośród czterech szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Opolski. Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice najzdolniejszych uczniów. Stypendia zostały przyznane w kwotach 100, 120 i 140 zł miesięcznie. Wysokość stypendium uzależnione jest od osiągniętych wyników w nauce ucznia oraz oceny z zachowania. Łączna kwota, jaką Powiat Opolski przeznaczy na tegoroczne stypendia dla uczniów wynosi ponad 66 tys. zł.
    Wsparcie finansowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych to przede wszystkim motywacja do własnego poszukiwania wiedzy, wychodzenia poza program nauczania oraz do rozwijania swoich zdolności i umiejętności. Świadczy o tym fakt, że co roku większość uczniów utrzymuje wcześniej otrzymane stypendium, a wyniki w nauce plasują się na bardzo wysokim poziomie.
Patrycja Kucharska