Aktualności

Z muzyką dawną na podbój Ameryki

dsc 0390

Stowarzyszenie Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua” zorganizowało kolejną, już 123, zagraniczną podróż artystyczną zespołu Scholares MInores pro Musica Antiqua i chóru Szczygiełki, założonych i prowadzonych do dziś przez Danutę i Witolda Danielewiczów. 

Wyjazd do USA odbył się w terminie 6-25.02.2019 roku. Uczestniczyło w nim 33 osoby, w tym 29 członków zespołu w wieku od 7 do 22 lat.  Współorganizatorami wyjazdu były: Jan Karski Polish School w Dallas (Texas) i Corona del Mar High School w Newport Beach (Kalifornia).
Celem tournée była promocja polskiej i europejskiej muzyki dawnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Poniatowskie zespoły wykonały piętnaście koncertów  oraz uczestniczyły w trzech Festiwalach Muzycznych, m.in. w Cathedral Shrine of the Virgin of Guadalupe w Dallas,  University of North Texas, College of Music w Denton,  McDonald House w Dallas, Coil School of the Arts w Riverside, University of Southern California w Los Angeles.
Scholares Minores pro Musica Antiqua i chór Szczygiełki z Poniatowej zaprezentowały muzykę twórców z okresu od XIII do XVIII wieku, w tym anonimowe kompozycje zapisane w Tabulaturach z XVI w., grając na kopiach historycznych instrumentów, takich jak: konsort krumhornów, konsort cornamusów, flety podłużne, szałamaje, fidele, rauschpfeife, harfa gotycka, chrotta, chalumoix, viola da gamba, skrzypce barokowe, wiolonczela barokowa i inne. Członkowie zespołu, w barwnych kostiumach z epoki, śpiewali utwory dawnych mistrzów oraz wykonywali tańce historyczne. Koncerty połączone były z prezentacją instrumentarium zespołu oraz krótkimi prelekcjami na temat wykonywanych utworów. Słuchaczami koncertów byli studenci oraz wykładowcy dwóch uniwersytetów (UNT w Denton –Texas,  USC w Los Angeles-Kalifornia), a także Pan Robert Rusiecki Konsul Generalny RP w Houston.
Inspiracją do zaproszenia Scholares MInores i chóru Szczygiełki była fascynacja, która narodziła się podczas tournée koncertowego w USA w 2016 r., amerykańskich słuchaczy polską kulturą muzyczną, i zaowocowała chęcią nawiązania ściślejszych kontaktów z polskimi środowiskami muzycznymi. Przykładem tego zafascynowania jest nawiązanie kontaktów z amerykańską młodzieżą i wspólne koncerty w Kalifornii.
Koncerty połączone były z warsztatami muzyki dawnej, które poprowadzone zostały przez Witolda Danielewicza. Wyjazd był kolejnym przyczynkiem do zacieśnienia kontaktów ze środowiskiem chóralnym Kalifornii oraz Texasu. Spotkania, koncerty, wspólne próby stanowiły promocję polskiej kultury zarówno, wśród Polonii, jak i wśród Amerykanów.
Organizatorzy wyjazdu zadbali także o bogaty program rekreacyjny w połączeniu ze zwiedzaniem Texasu i Kalifornii.

Zdjęcia: Witold Danielewicz.