Aktualności

I Posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach

20190315 120650

15 marca 2019 r. w Pałacu Jana Kleniewskiego w  Kluczkowicach odbyło się
I Posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach. Kadencja poprzedniej Rady Muzeum upłynęła w listopadzie 2018 r.

W piątkowym spotkaniu wziął  udział Pan Michał Kramek- Członek Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim, który skierował kilka słów do obecnych- mam nadzieję, że Rada Społeczna Muzeum w Kluczkowicach będzie służyła integracji środowisk podmiotów działających w sferze kultury poprzez stworzenie płaszczyzny dla współdziałania i wymiany doświadczeń oraz będzie współpracować z Komisją Oświaty i Zdrowa.
Pan Kramek przewodniczył I posiedzeniu nowo wybranej  Radzie Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach.  Skład Rady Muzeum został powołany Uchwałą nr VIII/42/2019 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 28 lutego 2019 r. Zgodnie z porządkiem posiedzenia wybrano Przewodniczącego Rady Muzeum, Zastępcę Przewodniczącego Rady Muzeum i Sekretarza Rady Muzeum.
Skład Rady Muzeum :
1. Ilona Majak – Gierczak – Przewodnicząca,
2. Paweł Lis – Zastępca Przewodniczącego,
3. Ewa Nowaczek – Sekretarz,
4. Anita Wrona
5. Małgorzata Pidek
6. Henryk Dudziak
7. Jacek Rosły
Na koniec spotkania  wyznaczono datę kolejnego Posiedzenia Rady w celu zaopiniowania sprawozdania rocznego i planu pracy na 2019 rok  Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach.

20190315 120608

20190315 120313

20190315 120259