Aktualności
Dzisiaj jest 19 sierpnia 2019    |   
OSTRZEŻENIE NUMER 128/III/2019

OSTRZEŻENIE NUMER 128/III/2019

OSTRZEŻENIE NUMER 128/III/2019BURZE Z GRADEM, INTENSYWNE OPADY DESZCZU   Stopień zagrożenia:...

Zapytanie ofertowe

Powiat Opolski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie "Opinii stanu...

Informacja o stwierdzeniu na terenie gminy Józefów nad Wisłą wystąpienia ASF u dzika

Informacja o stwierdzeniu na terenie gminy Józefów nad Wisłą wystąpienia ASF u dzika

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim informuje o stwierdzeniu na terenie gminy Józefów...

 • Ostrzeżenie meteorologiczne nr 57

  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 57

 • OSTRZEŻENIE NUMER 128/III/2019

  OSTRZEŻENIE NUMER 128/III/2019

 • Zapytanie ofertowe

 • Ostrzeżenie meteorologiczne nr 55

  Ostrzeżenie meteorologiczne nr 55

 • Informacja o stwierdzeniu na terenie gminy Józefów nad Wisłą wystąpienia ASF u dzika

  Informacja o stwierdzeniu na terenie gminy...

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

20 lat minęło....

imgp9732Piękny Jubileusz 20-lecia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim odbył się 25 czerwca 2019 roku w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach. Obchody miały charakter niezwykły i podniosły. Łączyły w sobie kartę zapisaną wydarzeniami minionych 20 lat z życia biblioteki z teraźniejszością. Obchody były doskonałą okazją do chwili refleksji i zadumy oraz wspomnień zapisanych na kartach pięknych kronik biblioteki.


Dzięki jubileuszowi wrócono do początku historii i ludzi, którzy ja tworzyli. Niewątpliwie największą wartością byli czytelnicy i pracownicy, którzy zawsze stanowią duszę biblioteki oraz kształtują jej kierunek rozwoju.
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim związana jest z Powiatem Opolskim od początku jego istnienia, została powołana Uchwałą Nr X/83/99 Rady Powiatu z dnia 29 października 1999r.: „ siedzibą Biblioteki jest miasto Opole Lubelskie, a terenem działania jest Powiat Opolski”. Misja zorganizowania biblioteki powierzona została pani Danucie Sokołowskej, wieloletniemu instruktorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, która została dyrektorem nowo utworzonej placówki i pełniła tę funkcje do maja 2008 roku.
Powiatowa Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury powiatu opolskiego, sprawuje nadzór merytoryczny obecnie nad 19 bibliotekami w powiecie, 2 miejsko-gminnymi, 5 gminnymi i 12 filiami bibliotecznymi. Dla mieszkańców powiatu prowadzi Dział Udostępniania, Informacji i Wiedzy o Regionie oraz organizuje powiatowe formy działalności kulturalno-oświatowej. Jest otwarta na współpracę z różnymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami.
Ambicji kierujących Biblioteką zawdzięczamy dążenie do ciągłego rozwoju i podążanie za potrzebami lokalnego środowiska. Ale najlepsze nawet plany nie powiodłyby się bez zespołu wykwalifikowanych pracowników, ludzi zaangażowanych, twórczych, nieustannie podnoszących kwalifikacje. Każda z tych osób przyczyniła się do budowy renomy naszej Biblioteki. Wszystkim pracownikom zawdzięczamy dzisiejszy kształt Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim. Cztero-osobowy zespół pod kierunkiem dyrektora stara się spełnić oczekiwania czytelników i dbać o dobrą współpracę z bibliotekami w terenie. Ponieważ bardzo ważnym elementem w życiu PBP jest współpraca z Bibliotekami Publicznymi powiatu opolskiego i opieka nad siecią bibliotek.
W doniosłej dla nas uroczystości uczestniczyli: Dariusz Piotrowski – Starosta Powiatu Opolskiego, Michał Kramek- Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Sławomir Plis-Burmistrz Opola Lubelskiego, Grzegorz Kapica – Burmist Józefowa nad Wisłą, Przemysław Kowalski – Wójt Gminy Chodel, Małgorzata Pieczykolan- Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Agnieszka Dec – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, Grzegorz Jurak- Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, Przedstawiciele Rady Powiatu, Samorzadowcy, dyrektorzy szkół, dyrektorzy i pracownicy bibliotek i instytucji kultury, przedstawiciele stowarzyszeń, byli dyrektorzy biblioek, przedstawiciele środowiska bibliotekarskiego, czytelnicy i sympatycy oraz uczestnicy III edycji Powiatowego konkursu Poetyckiego „ Opolskie wierszowanie” organizowanego przez Bibliotekę Powiatową.
Biblioteka Powiatowa została hojnie obdarowana życzliwością, podziękowaniami i listami gratulacyjnymi. Dyrektor Biblioteki Elżbieta Żyszkiewicz z rąk pana Starosty odebrała odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony dla Kultury Polskiej. Biblioteka i jej pracownicy zostali uhonorowani przez Starostę Opolskiego pamiątkową statuetką.
Obchody Jubileuszu były również doskonałą okazją do przekazania podziękowań przez Bibliotekę Powiatową na ręce wszystkich tych, którzy wspierają i aktywnie uczestniczą w życiu bibliotek publicznych naszego powiatu.
Dokonano również podsumowania konkursu poetyckiego wręczając wyróżnionym uczestnikom pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Uroczystości jubileuszowe uświetnił występ Zespołu Ludowego „ Powiśle”, działającego przy GB i DK w Łaziskach.
Wszystkim gościom, przyjaciołom, sympatykom i uczestnikom uroczystości dziękujemy za obecność i wspólne świętowanie naszego jubileuszu. Dziękujemy za ciepłe słowa, gratulacje i prezenty. Zapewniamy, że nie spoczniemy na laurach, a wręcz przeciwnie. Podbudowani pozytywna energią, która daje nam dużo siły do dalszej pracy, dołożymy wszelkich starań, aby Biblioteka Powiatowa oraz sieć bibliotek w powiecie opolskim nadal się rozwijały propagując czytelnictwo i szeroko pojętą kulturę.
    Dyr. Elżbieta Żyszkiewicz

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Mapa zagrożeń na drogach wojewódzkich Lubelszczyzny ISOK Logo

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk