Aktualności

Nieodpłatna Pomoc Prawna - aktualizacja

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim  informuje,   że od  1 stycznia 2020 roku na terenie Powiatu Opolskiego nastąpią zmiany w lokalizacji Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz godzin ich pracy, zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą świadczone również w Urzędzie Gminy w Łaziskach i w Urzędzie Gminy w Wilkowie, natomiast  punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Poniatowej zostanie przeniesiony z budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. 11 Listopada 5 do budynku Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Młodzieżowej 6.
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Opolskiego w 2020 roku.