Aktualności

Prawie 300 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń Kobiet

W dniu 13 lutego w Opolu Lubelskim miało miejsce uroczyste podpisanie i wręczenie umów grantobiorcom w ramach projektu „Wsparcie grup promujących zasoby regionu”.  W programie uczestniczyło 20 organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Opolskiego.


   Gośćmi uroczystości byli Starosta Opolski Dariusz Piotrowski, Wicemarszałek  Województwa Lubelskiego Michał Mulawa oraz członkowie zarządu Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”.
Starosta Opolski – „Gratuluję Paniom i jednocześnie dziękuję Wam za trud i wysiłek włożony na rzecz zachowania kultury, kultywowania narodowych tradycji oraz lokalnych zwyczajów naszego Powiatu, a także za bezinteresowną działalność społeczną w środowisku wiejskim”.
   W ramach projektu przyznane zostało dofinansowanie  dla Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń Kobiet z terenu powiatu opolskiego w wysokości 278 367,39 złotych na zakup wyposażenia niezbędnego do promocji produktów lokalnych i kuchni regionalnej.
Program był prowadzony przez LGD „Owocowy Szlak”, a środki finansowe pochodziły z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Lista beneficjentów:
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowie.
2. Stowarzyszenie Kobiet „Rogowianki”.
3. Koło Gospodyń Wiejskich „Kępianki” w Kępie Gosteckiej.
4. Koło Gospodyń Wiejskich „Niedźwiedzianki”.
5. Stowarzyszenie Kobiet „Zawsze Razem”.
6. Koło Gospodyń Wiejskich „Zgodne Kopanianki”.
7. Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Kolczyńskiej „Wólczanki”.
8. Stowarzyszenie Kobiet „Odnowa”.
9. Stowarzyszenie Kobiet „Łaziszczanki”.
10. Stowarzyszenie - Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Chruślanki Józefowskie i Idalin.
11. Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Łaziska.
12. Koło Gospodyń Wiejskich „Skokowianki”.
13. Koło Gospodyń Wiejskich w Chodlu.
14. Stowarzyszenie Kobiet w Wandalinie.
15. Stowarzyszenie Kobiet „Nowoczesna Gospodyni”.
16. Koło Gospodyń Wiejskich w Ratoszynie Pierwszym.
17. Stowarzyszenie Kobiet „Powiślanki”.
18. Koło Gospodyń Wiejskich w Godowie.
19. Stowarzyszenie Kobiet „Wrzelowianki”.
20. Koło Gospodyń Wiejskich w Idalinie.