Aktualności

Zapytanie ofertowe

aaalogoPowiat Opolski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 2616L o łącznej długości 1,886 km”. Więcej...