Aktualności

Druga edycja Bitwy o wozy!

bowZapraszamy mieszkańców gmin powiatu opolskiego do oddania swojego głosu w II turze wyborów prezydenckich 12 lipca. W bitwie o wozy nie jest ważne to, na kogo zagłosujesz. Ważny jest sam udział w wyborach.

- Chcemy, żeby rozłożenie dysponowania wozami było równomierne w całej Polsce. Jedynym elementem, który będzie brany pod uwagę, będzie tylko i wyłącznie frekwencja, a nie wynik wyborczy – mówił szef MSWiA Mariusz Kamiński.
Tym razem do wygrania jest aż 49 wozów strażackich (według starego podziału województw). W każdym z byłych województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.
Frekwencja wyborcza wśród zwycięskich gmin wyniosła w I turze wyborów prezydenckich od 67% do 86%.