Aktualności

Spotkanie z dyrektorami szkół powiatowych przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opolski. W spotkaniu uczestniczył również Dariusz Piotrowski, Starosta Powiatu Opolskiego oraz przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu Lubelskim. Dyrektorzy wraz  z pracownikami Starostwa analizowali sytuację związaną z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021, w aspekcie m.in. trwającej pandemii koronawirusa oraz jaki będzie miała ona wpływ na prowadzony proces edukacyjny w ich placówkach.  

Na tę chwilę, we wtorek, 1 września 2020 r.  wszystkie szkoły ponadpodstawowe w powiecie opolskim zostaną otwarte. Oczywiście jest to uwarunkowane tym, że do momentu rozpoczęcia roku szkolnego nie nastąpią istotne zmiany. Jeżeli takowe się pojawią, dostosujemy się do nich -  mówi Dariusz Piotrowski, Starosta Opolski.

Dyrektorzy poinformowali władze Powiatu Opolskiego, że są przygotowani na ustalanie zasad i sposobu organizacji pracy w swoich placówkach w taki sposób, by wszystkie zalecenia, jak i procedury postępowania nałożone na nich przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego mogły być spełnione w konkretnych przypadkach.