Aktualności

"76 rocznica Powstania Warszawskiego Koncert- Cześć i chwała Bohaterom!"

1 sierpnia 1944 wybuchło powstanie warszawskie, które stało się jednym z ważniejszych wydarzeń nie tylko w historii Warszawy, ale całej Polski.

         Świadomość własnych korzeni jakim jest historia Powstania Warszawskiego daje szanse na rozwinięcie skrzydeł, dlatego warto razem zrealizować projekt pt. "76 rocznica Powstania Warszawskiego Koncert- Cześć i chwała Bohaterom!", który ma charakter uniwersalny. Połączy pokolenia ludzi młodych, osoby którym została przekazana historia oraz świadków historii. Rezultatem projektu jest oddanie czci bohaterom Ojczyzny. Wydarzenie z jednej strony będzie wyrazem hołdu złożonym tym, którzy stali się bohaterami naszej wolności, z drugiej strony zachętą dla współczesnych, aby nie tylko pamiętali o historii Polski, ale również brali przykład z ofiarności walczących wtedy o niepodległość i zachętą, aby nie wstydzili się wyrażać swego przywiązania do Ojczyzny.

         Chcemy z projektem pt. "76 rocznica Powstania Warszawskiego Koncert- Cześć i chwała Bohaterom!" dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Nie jest sztuką rozmawianie o Powstaniu Warszawskim wśród osób przekonanych, historyków albo pasjonatów. Sztuką jest wyjść do grona osób, które na co dzień o tym nie myślą, albo nawet się nie interesują. Podczas projektu spotkają się przedstawiciele różnych pokoleń.

Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.  Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Serdecznie zapraszamy na koncert, który odbędzie się 15 sierpnia o godz.16.00. Wstęp wolny. W przestrzeni naszego pięknego miasta wystąpią dla nas: Witold Matulka, Norbert Smoliński, zespół „Szczygiełki”.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

                                                                           Autor tekstu: Bożena Kramek