Aktualności
Dzisiaj jest 17 sierpnia 2022    |   
 • Nabór specjalistów do realizacji zajęć z dziećmi w ramach Programu „Za życiem”

  Nabór specjalistów do realizacji zajęć z...

 • TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR STAROSTY OPOLSKIEGO

  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR STAROSTY OPOLSKIEGO

 • Informacja

  Informacja

 • Urlop Powiatowego Rzecznika Konsumentów

  Urlop Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 • Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)

  Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów...

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium

W dniu 30 czerwca 2022 r. na LI sesji Rady Powiatu w Opolu Lubelskim radni podjęli uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium za 2021 r.

Na sesji absolutoryjnej obecni byli wszyscy radni. Za udzieleniem  Zarządowi Powiatu wotum zaufania głosowało 13 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu. Z kolei w głosowaniu nad udzieleniem Zarządowi Powiatu  absolutorium głosowało 15 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

 

Wyniki głosowania - wotum zaufania

 

Wyniki głosowania - absolutorium

 

W tym roku po raz czwarty Zarząd Powiatu podczas sesji absolutoryjnej przedstawiał „Raport o stanie powiatu”, stanowiący podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku 2021. W roku ubiegłym podejmowano wiele istotnych działań na rzecz zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności. Zrealizowano wiele znaczących inwestycji poprawiających stan infrastruktury dróg powiatowych. W ubiegłym roku wyremontowanych zostało ponad 20 km dróg:
- droga powiatowa nr 2626L Wrzelowiec – Kręciszówka – Puszno Godowskie, dł. 9,507 km,
- droga powiatowa nr 2634L Kluczkowice – Świdry – Zadole – Wandalin, dł. 8,316 km,
- ciąg drogowy dróg powiatowych tj. trzech odcinków drogi powiatowej nr 2248L oraz dwóch odcinków drogi powiatowej nr 2245L wraz z przebudową mostu nad rzeką Chodlik w miejscowości Ratoszyn Drugi,
- droga powiatowa nr 2637L Poniatowa – Kraczewice – Szczuczki oraz nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa, ul. Kraczewicka w m. Poniatowa, dł. 2,990 km,
- ciąg drogowy dróg powiatowych nr 2636L Wrzelowiec – Chruślina – Idalin, dł. 3,260 km i 2637L Józefów nad Wisłą – Chruślina – Wierzbica, dł. 3,323 km, m. Zadole, gm. Opole Lubelskie, m. Chruślina, gm. Józefów nad Wisłą,
- droga powiatowa nr 2617L Pustelnia – Trzebiesza – Darowne, dł. 1,330 km, m. Wola Rudzka, Trzebiesza, gm. Opole Lubelskie,
- ciąg drogowy dróg powiatowych tj. drogi powiatowej nr 2603L Szczekarków – Kosiorów – Trzciniec dł. 2,991 km oraz drogi powiatowej nr 2602L Zagajdzie – Rogów – Wólka Polanowska – Kosiorów dł. 2,296 km, m. Rogów, Polanówka, Wilków, Szczekarków, Kłodnica, Żmijowiska, gm. Wilków,
- droga powiatowa nr 2610L Trzciniec – Opole Lubelskie – droga wojewódzka nr 824 na odcinku ul. Szkolnej w Opolu Lubelskim, dł. 0,519 km,
- droga powiatowa nr 2605L Wilków – Zagłoba – Łaziska – do drogi nr 824 w zakresie robót brukarskich, dł. 0271 km, m. Wilków, Sczekarków, gm. Wilków,
- droga powiatowa nr 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów dł. 7,248 km, nr 2612L Karczmiska – Kol. Rzeczyca dł. 2,618 km oraz nr 2236L Niezabitów– Łubki – Wojciechów dł. 2,523 km (zadanie realizowane w cyklu dwuletnim).
Ponadto:
- wykonano dokumentację techniczną zawierającą program prac konserwatorskich i robót budowlanych w zabytkowym pałacu w Kluczkowicach,
-  zmodernizowano przyszkolne obiekty sportowe Zespołu Szkół przy ul. Fabrycznej w Poniatowej,
-  zakupiono drezyny rowerowe i przebudowano infrastrukturę towarzyszącą Nadwiślańskiej Kolei Wąskotorowej w Karczmiskach,
-  wykonano program funkcjonalno-użytkowy w celu utworzenia wojewódzkiego centrum opieki nad osobami starszymi poprzez rozbudowę ZOL w Opolu Lubelskim,
-  zaadaptowano pomieszczenia na sale lekcyjno-warsztatowe w Zespole Szkół w Poniatowej,
-  zaadaptowano salę gimnastyczną na salę koncertową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej - etap II,
-  wykonano grawitacyjny systemu usuwania dymu i ciepła z ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku administracyjno- biurowym przy ul. Lubelskiej 4 w Opolu Lubelskim,
-  wykonano wewnętrzną linię zasilającą wraz z przebudową tablicy głównej budynków Zespołu Szkół w Poniatowej przy ul. Fabrycznej,
-  zmodernizowano dach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Karczmiskach,
- wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim,
-  wykonano wentylację w Liceum Ogólnokształcącym w Opolu Lubelskim.
W 2021 roku zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 26.149.683,77 zł. wydatki na inwestycje stanowiły 33,13 % wydatków ogółem.

 

ktd

fb

ogp

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk