Aktualności
Dzisiaj jest 23 września 2020    |   
Uroczyste zakończenie inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Opole Lubelskie

Uroczyste zakończenie inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Opole Lubelskie

Przy Szkole Podstawowej w Niezdowie doszło dzisiaj do symbolicznego przecięcia wstęgi z okazji...

Akcja #sadziMY

Akcja #sadziMY

Starosta Opolski Dariusz Piotrowski oraz Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis wzięli udział...

Komunikat

Komunikat

W związku z awarią  informujemy o przeniesieniu badania mammograficznego, które miało...

 • Uroczyste zakończenie inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Opole Lubelskie

  Uroczyste zakończenie inwestycji drogowych...

 • Akcja #sadziMY

  Akcja #sadziMY

 • Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim

  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora...

 • Zaproszenie na bezpłatną mammografię

  Zaproszenie na bezpłatną mammografię

 • Komunikat

  Komunikat

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2618L w miejscowości Dąbrowa Wronowska i Plizin w gminie Poniatowa” długości 1,935 km.

zadanie 7   Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2618L na dł. 1935m. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni, korekty geometrii drogi, wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni warstwą z betonu asfaltowego, ułożeniu nowej nawierzchni.
   Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania: nowa nawierzchnia bitumiczna drogi szer. 5,5 m, poprzez ułożenie podbudowy z kruszywa w miejscach wymagających poszerzenia oraz nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego: w tym warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Wykonanie dwóch peronów przystankowych z kostki brukowej o pow. 18m2. Na długości przebudowywanego odcinka jezdni zostaną również wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. W miejscu istniejących zjazdów pobocza zostaną wyprofilowane w celu zachowania funkcji zjazdów. Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian jako powierzchniowe.
Zakres robót obejmował:
• wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych – 600,00 m2
• wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej AC16W grubości 5 cm – 10 837,232 m2
• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11S grubości 4 cm – 10 643,7 m2, • wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm– 2 902,5 m2, 10
• wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego gr. 15 cm- 1 600,00 m2,
• przełożenie kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, lub płyt ażurowych ACO gr. 10 cm na zjazdach do posesji,
• oczyszczenie przepustów Ø80 cm z namułu- 38 m,
• oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp namułu- 2 010,00 m,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Koszt całkowity inwestycji wyniósł 988 214,02 zł.
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 592 928,00 zł.
Udział Gminy Poniatowa 360 010,00 zł.
Inwestycja została zakończona w 2020 roku.

ktd

logo fundusz drog samorzadowych

Frame 45

kor2

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk