Aktualności

Bezpłatne szkolenie dla rolników

Bezpłatne szkolenie dla rolników z zakresu: płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2008 rok, płatności rolno-oerodowiskowych oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

   W dniu 23 kwietnia 2008 r o godz. 900 na ul. Lubelskiej w sali Kina „Opolanka” w Opolu Lubelskim Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska zorganizował bezpłatne szkolenie dla sołtysów z całego powiatu dotyczące płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2008 rok, płatności rolno-środowiskowych PROW 2007-2013 oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce.
   Szkolenie rozpoczął Starosta Opolski Zenon Rodzik, który przybył na spotkanie wraz z Wicestarostą Januszem Gąsiorem. W spotkaniu uczestniczyli również Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Opolu Lubelskim Henryk Kołodziejczyk oraz Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Zbigniew Szafran.
   Szkolenie przeprowadzili: przedstawiciel Fundacji Rozwoju z Warszawy Mariusz Gołacki i Iwona Łapiuk oraz pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim Justyna Kowalewska.
Zakres szkolenia obejmował:
- ogólne informacje na temat płatności bezpośrednich i płatności z tytułu ONW oraz omówienie zasad wypełniania wniosków,
- omówienie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i zasad ich przyznawania,
- omówienie zasad przyznawania premii dla młodych rolników,
- omówienie zasad przyznawania dotacji w działaniu modernizacja gospodarstw rolnych.
- zatrudnianie cudzoziemców z krajów UE,
- zatrudnianie obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy.
   Spotkanie szkoleniowe okazało się bardzo owocne. Zaproszeni sołtysi, zadawali dużo pytań zarówno do prowadzących szkolenie, jak też obecnych na sali przedstawicieli ARiMR i Powiatowego Zespołu Doradców.
   Szkolenie zakończyło się ok. godz. 1300. Zgromadzonych na sali pożegnał oraz podziękował za udział w spotkaniu Wicestarosta Janusz Gąsior.

Sporządził: Wydz. RLŚ