Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II
 
W Dniu Edukacji Narodowej w szczególny sposób uświadamiamy sobie jak ogromna jest rola wszystkich pracowników oświaty, którzy swoją postawą potrafią kształtować młode pokolenia, czynią wiedzę dostępną i zrozumiałą oraz uczą dostrzegać piękno.
Z okazji dzisiejszego święta wszystkim pracownikom szkół i placówek oświatowych  dziękuję za wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, za poświęcenie i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Życzę, aby niełatwa praca przynosiła coraz lepsze efekty, satysfakcję i radość. Niech świadomość, że budujecie Państwo fundamenty pomyślnej przyszłości kolejnych pokoleń przyczynia się do budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców oraz lokalnego środowiska.
Życzę satysfakcji z pracy, zadowolenia, optymizmu oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Starosta Opolski
Zenon Rodzik