Aktualności

W trasę rusza pociąg ''Nadwiślanin''

Uroczyste otwarcie sezonu turystycznego Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej będzie miało miejsce 10 czerwca br. na stacji w Karczmiskach. Tego dnia bowiem, będzie  otwarcie budynków stacyjnych i inauguracja sezonu turystycznego w trakcie, którego będziemy mieli możliwość podziwiać uroki powiatu opolskiego z okien wagonów kolejki wąskotorowej.
Powiat Opolski jako lider oraz Powiat Puławski wraz z gminami – Karczmiska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Nałęczów, Wąwolnica jako partnerzy projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, ś Priorytetowa VII – Kultura i turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.2 Promocja Kultury i Turystyki realizują w układzie partnerskim projekt pn: „Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa jako markowy produkt turystyczny Lubelszczyzny”.
Powyższy projekt związany jest z modernizacją kolejki wąskotorowej. W ramach projektu z końcem października ubiegłego roku ukończono prace remontowe budynków stacyjnych tj.: budynku dworca kolejowego, budynku administracyjnego oraz budynku świetlicy kolejowej.
W budynkach stacyjnych otwarte zostanie Muzeum Kolejki. Ekspozycja Muzeum obejmuje: tabliczki pochodzące z wagonów i lokomotyw, elementy wyposażenia pracowników kolei, sprzęt torowy, sprzęt teletechniczny, elementy wyposażenia kas biletowych (szafy biletowe, kasowniki), mundury i elementy mundurów kolejarskich, historyczne dokumenty kolejowe, plany, dokumentacje, monografie: linii kolejowych, taboru, dworców, zdjęcia dokumentujące historię i współczesność kolei, odznaczenia, dokumenty osobiste itp. związane z koleją i kolejarzami, inne pamiątki związane z koleją.  Po modernizacji budynku została przywrócona kasa biletowa, poczekalnia i Punkt Informacji Turystycznej.
Projekt zakłada także m.in. przeprowadzenie analizy atrakcyjności turystycznej gmin powiatów opolskiego i puławskiego, opracowanie szczegółowej koncepcji modernizacji kolejki, przygotowanie materiałów promocyjnych. 
To jednak nie koniec zmian, które nas czekają. Powiat Opolski wspólnie z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym i Gminą Karczmiska złożył projekt, który zakłada kolejne  remonty m.in. lokomotywy i szlabanów Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej oraz wprowadzenie nowych atrakcji dla pasażerów kolejki. Projekt przewiduje m.in. wykonanie remontu torowiska, wykonanie remontu mostów, dźwigu, zakup rowerów, budowę wiat drewnianych na stacjach Polanówka i Rozalin, budowę wiaty rowerowej w Żmijowiskach. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1. Infrastruktura Kultury i Turystyki, kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne RPO WL na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 3 999 000 zł
Dofinansowanie: 2 799 299,99 zł
Udział własny: 1 199 700,01 zł
Przejażdżki ciuchcią należą bez wątpienia do największych atrakcji turystycznych powiatu opolskiego. Mamy nadzieję, że przejazd kolejką będzie się cieszył dużym zainteresowaniem. Kursy wycieczkowe będą realizowane na trasach: Karczmiska – Poniatowa i Karczmiska – Opole Lubelskie.


Aneta Dąbrowska