Aktualności

Ćwierć miliona złotych na drogi

W dniu wczorajszym Starosta Opolski – Zenon Rodzik otrzymał promesę, w kwocie 250 000 zł, na odbudowę dróg.

1 września br. Starosta Opolski – Zenon Rodzik w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odebrał z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Włodzimierza Karpińskiego promesę, w kwocie 250 000 zł, na odbudowę dróg powiatowych zniszczonych przez ubiegłoroczną powódź.

Środki powyższe stanowią oszczędności powstałe w wyniku realizacji innych inwestycji drogowych i zostaną wykorzystane na odbudowę dwóch dróg w miejscowościach: Dobre oraz Wólka Polanowska.

Do chwili obecnej Powiat Opolski zrealizował odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej, zniszczonej przez powódź, w dwóch gminach powiatu opolskiego (Łaziska i Wilków) na łączną wartość: 12.831.505,00 zł. W ramach powyższych środków przewidziany jest m.in.
remont drogi powiatowej nr 2608 L Braciejowice – Kolonia Koło na odcinku 3080 mb wraz z przebudową przepustu w km 2+517. Materiał filmowy z uroczystego przekazania środków( około 11 minuty ): Panorama Lubelska