Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Klimatyczna w Poniatowej

W dniach 30 września - 7 października 2011 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej odbędzie się Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży w ramach projektu Comenius.
Przyjadą dwie grupy uczniów: z Francji i Niemiec wraz z nauczycielami, łącznie około 25 osób.
Tematem naszego spotkania będzie: „Global Warming – Thinking Globally, Acting Locally” (Globalne ocieplenie – myśl globalnie, działaj lokalnie).
Najważniejszą częścią spotkania będzie przygotowywana od miesięcy Międzynarodowa Konferencja Klimatyczna, podczas której uczniowie liceum wspólnie z kolegami z Francji i Niemiec będą dyskutowali nad problemami związanymi z klimatem i środowiskiem naturalnym.
Oprócz prac projektowych przygotowano wiele warsztatów tematycznych w różnych częściach Lubelszczyzny. Zaplanowano również spotkanie z władzami miasta i powiatu.
Więcej informacji na stronie internetowej LO.

Barbara Kramek – koordynator projektu