Aktualności

Przegląd Małych Form Teatralnych

W dniu 23  października 2011 roku w kinie „Czyn” w Poniatowej odbył się już X Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych, pod hasłem „Mała scena, duża radość”. Jest to impreza o charakterze integracyjno – kulturalnym, organizowana, co roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” z Poniatowej, a współorganizatorem jest  Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim. Patronat nad imprezą objął Starosta Opolski Zenon Rodzik. 
W przeglądzie udział wzięły amatorskie zespoły artystyczne z Karczmisk, Kiełczewic,  Matczyna, Kębła, Kurowa,  Annopola, Świdnika, Puław i Poniatowej.
Przegląd przeprowadzony był w trzech kategoriach: teatr, piosenka i taniec.
Wszystkie zaprezentowane programy były wykonane na bardzo wysokim poziomie i świadczyły o dużym zaangażowaniu nie tylko młodzieży ale i osób je przygotowujących. Trzeba podkreślić rosnący z każdym rokiem poziom artystyczny młodzieży.
Ten trud, wysiłek i zaangażowanie docenił Starosta Opolski Zenon Rodzik. Wszystkie zespoły  przeglądu otrzymały  piękne statuetki okolicznościowe  ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim i Starostę Zenona Rodzika. Ponadto instruktorzy i opiekunowie otrzymali  listy gratulacyjne i okolicznościowe dyplomy.
Impreza pokazała dorobek artystyczny osób niepełnosprawnych, umożliwiła wymianę doświadczeń, poglądów i pomysłów na nowe przedstawienia oraz integrację naszego środowiska.
Aneta Dąbrowska