Aktualności

Konferencja promocyjna projektu kolejkowego

Dobiegają końca wszystkie inwestycje, realizowane w ramach projektów kolejkowych, którego liderem był Powiat Opolski. W dniu wczorajszym na stacji Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej i w Gminnej Bibliotece Publicznej w Karczmiskach  odbyła się konferencja pn. „Kampania promocyjna Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej” podsumowująca realizację projektów.
Organizatorem konferencji był Starosta Opolski Zenon Rodzik. Do udziału w konferencji, zaproszono dyrektorów szkół z terenu powiatu opolskiego, przedstawicieli branży hotelarskiej i samorządów lokalnych biorących udział w realizacji przedmiotowych przedsięwzięć.
Poszczególne etapy realizacji projektów, uczestnikom konferencji przedstawił Starosta Opolski Zenon Rodzik.
Pierwszy projekt pn: „Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa jako markowy produkt turystyczny Lubelszczyzny” realizowany  jest w układzie partnerskim z Powiatem Puławskim oraz z gminami – Karczmiska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Nałęczów, Wąwolnica.
W ramach projektu wyremontowano budynki stacyjne tj.: budynek dworca kolejowego, budynek administracyjny oraz budynek świetlicy kolejowej. W budynkach stacyjnych otwarte zostało Muzeum Kolejki. Po modernizacji budynku została przywrócona kasa biletowa, poczekalnia i Punkt Informacji Turystycznej. W ramach projektu  przeprowadzono analizę atrakcyjności turystycznej gmin powiatów opolskiego i puławskiego, przygotowano i opracowano materiały promocyjne.  
Kolejny projekt to projekt pn.  „Szlakiem Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej po atrakcjach turystycznych Regionu Lubelskiego”. Powiat Opolski realizuje go wspólnie z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym i Gminą Karczmiska. W ramach projektu   wyremontowano m.in. lokomotywy i szlabany.   Kolejką można podróżować z rowerem. W składzie pociągu znajduje się wagon do przewozu rowerów. Zatrzymać się można na nowo wybudowanych  stacjach plenerowych  w Rozalinie i Polanówce, modernizacji doczeka się także  platforma widokowa na wieży ciśnień w Karczmiskach.
Powyższe projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
Po atrakcjach turystycznych Powiatu Opolskiego na trasie Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej oprowadził uczestników konferencji Jacek Rosły pracownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska przedstawiając prezentację multimedialną.
Jednym z punktów konferencji było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa widziana oczami dzieci”. Konkurs organizowany był dla uczniów szkół podstawowych. Starosta Zenon Rodzik wręczył nagrody i wyróżnienia uczniom w kategoriach klas I-III i IV-VI. Złożone w konkursie prace wzięły udział w wystawie towarzyszącej konferencji.
Realizowane projekty zmierzają do wypromowania Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej. Miejmy nadzieję, że dzięki realizacji tych pomysłów, zwiększy się nie tylko atrakcyjność turystyczna powiatu, ale również całej Lubelszczyzny.

Aneta Dąbrowska