Aktualności

Starosta Opolski Prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP

Miło nam poinformować, że Starosta  Opolski Zenon Rodzik po raz kolejny został Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opolu Lubelskim.  Wybory nowych władz odbyły się w minioną sobotę 14 stycznia podczas Zjazdu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP.
Pięcioletnią działalność podsumowywali szefowie oddziałów gminnych, delegaci i zaproszeni goście. Wśród nich Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Marian Starownik, Wiceprezes ZW ZOSP RP poseł na sejm RP Jan Łopata, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. mgr inż. Gustaw Włodarczyk, Komendant Powiatowy PSP Marek Gogół, Tadeusz Szyszko Dyrektor Biura ZW ZOSP RP w Lublinie.
Wybór nowych władz, podsumowanie mijającej, pięcioletniej kadencji oraz wręczenie medali najbardziej zasłużonym członkom to główne punkty obrad Powiatowego Zjazdu Ochotniczych Straży Pożarnych.
Miniona kadencja, upłynęła pod znakiem wyposażenia jednostek OSP w nowoczesny sprzęt specjalistyczny na cele obrony przeciwpożarowej i inwestycje w zakresie budowy i remontów remiz strażackich. Strażacy - ochotnicy w ciągu ostatnich pięciu lat aktywnie uczestniczyli w kursach i szkoleniach. Druhowie z powiatu opolskiego angażowali się w pomoc dla lokalnej społeczności. Brali udział w czasie akcji ratowniczej podczas powodzi w 2010 roku i przy usuwaniu jej skutków.
Zjazd strażacki  był również okazją do wręczenia odznaczeń i medali. Najwyższym odznaczeniem  strażackim- „Złoty Znak Związku” uhonorowani zostali Józef Ruta i Stanisław Włodek. Dodatkowo Brązowymi medalami Za zasługi dla pożarnictwa zostały uhonorowane Pani Krystyna Sołdek,  Iwona Giza i Pan Dariusz Łach.  Dyplomy podziękowania wręczono ustępującym członkom zarządu i komisji rewizyjnej.
Po przeprowadzonych wyborach nowe władze ukształtowały się następująco:
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
Prezes – Zenon Rodzik
Wiceprezesi -   Dariusz Wróbel, Grzegorz Kapica, Marek Gogół
Skarbnik - Andrzej Balas
Sekretarz – Dariusz Łach
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Tadeusz Wójcik
Wiceprzewodniczący - Stanisław Madejek
Sekretarz - Seweryn Świątek

Aneta Dąbrowska