Aktualności

Odprawa Komendanta Powiatowego Policji

W dniu 17 stycznia 2012 r. podinsp. mgr inż. Marek Wrona zakończył pracę na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Opolu Lubelskim, który po 3 latach pracy w Opolu Lubelskim został przeniesiony na służbę Komendanta Powiatowego Policji do Lubartowa.
W uroczystości pożegnania i przekazania obowiązków wzięli udział m. in.: Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jacek Buczek, Wicestarosta Opolski Janusz Gąsior, Komendant Powiatowy PSP Marek Gogół, Dyrektor Zakładu Karnego  Zbigniew Drożyński. Obecni byli też Burmistrzowie  i Wójtowie gmin z terenu powiatu, policjanci i pracownicy komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.
Podziękowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym powiecie złożył odchodzącemu komendantowi  w imieniu Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim Wicestarosta Opolski  oraz zaproszeni goście.
Do czasu wyboru nowego Komendanta pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji powierzono Zastępcy Komendanta mł. insp. mgr Tomaszowi Zdybel.

Aneta Dąbrowska