Aktualności

4,5 miliona na odbudowę zniszczonych dróg i mostów po powodzi

W siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  Stanisław Rakoczy  i Wojewoda Lubelski Jolanta Szołno-Koguc wręczyli promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesę taką odebrał osobiście Starosta Opolski Zenon Rodzik.

Lubelszczyźnie przyznano ponad 27 mln zł na odbudowę po powodziach, które nawiedziły nasz region w 2010 roku. Dzięki tym środkom samorządy będą mogły wyremontować drogi, mosty i budynki komunalne.
37 samorządów otrzymało środki finansowe. Wysokość środków  zależna była od skali zniszczeń. Najwyższą promesę  4,5 miliona złotych, otrzymał powiat opolski.
Przyznane przez ministerstwo promesy są kontynuacją likwidacji szkód wyrządzonych przez powódź.
W ramach 4 zadań powiat opolski dokona remontów,  odbudowy i przebudowy dróg powiatowych. Odbudowany zostanie przepust w ciągu drogi Szczekarków-Kosiorów- Trzciniec. Przebudowany zostanie most na rzece Wrzelówce na drodze Wilków- Majdany- Zakrzów- Janiszów. Dofinansowanie przeznaczone będzie także na remont drogi powiatowej Wilków- Zagłoba- Łaziska w miejscowościach Zagłoba i Wrzelów i na terenie gminy Łaziska w miejscowościach Niedźwiada Duża i Łaziska.
Odbudowane zostaną także uszkodzone przez powódź 2 mosty, m.in. most kolejki wąskotorowej w miejscowości Wilków i Urządków.
Łączna dotychczasowa pomoc Rządu dla powiatu opolskiego, przyznana na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku  osiągnęła już kwotę 21 milionów 800 tys. zł.

Aneta Dąbrowska