Dzisiaj jest 23 września 2023    |   

program pos banner ogolny 750x200

Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2636L Wrzelowiec - Chruślina - Idalin dł. 3,260 km i 2637L Józefów n. Wisłą - Chruślina - Wierzbica dł. 3,323 km

IMG 3191

 

 

 

 

 

Przedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2636L Wrzelowiec – Chruślina – Idalin od km 3+160 do km 6+420 dł. 3,260 km oraz odcinka drogi powiatowej nr 2637L Józefów nad Wisłą – Chruślina – Wierzbica od km 9+581 do km 12+904, dl. 3,323 km. Przebudowa obydwu odcinków polegała na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni, wykonaniu poszerzeń jezdni w celu dostosowania drogi do normatywnej szerokości, lokalnym wykonaniu podbudowy w technologii MC ,wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni warstwą z betonu asfaltowego oraz ułożeniu nowej nawierzchni – warstwy ścieralnej.
Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania: nowa nawierzchnia bitumiczna drogi szer. 6,0 m (droga 2636L) i szerokości 5,5 m (droga 2637L) składająca się z warstwy wiążąco-wyrównawczej o grubości 6 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Na długości przebudowywanych odcinków obydwu dróg wykonano pobocza o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, oczyszczono istniejące przepusty oraz rowy a także wykonano oznakowanie pionowe oraz poziome. W przypadku drogi powiatowej nr 2636L  poddano przebudowie 3 zatoki autobusowe a w przypadku drogi powiatowej nr 2637L poddano przebudowie istniejące zjazdy ziemne wraz z wykonaniem przepustów pod nimi, przebrukowano istniejące zjazdy utwardzone wraz z regulacją pionową celem nawiązania do istniejącej oraz usprawniono odwodnienie nawierzchni poprzez montaż studzienki i kanalika. Przy drodze nr 2637L odtworzono również przydrożny rów oraz zamontowano bariery ochronne na przepuście pod jezdnią.

Zakres robót obejmował:

 • roboty przygotowawcze
 • wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych
 • wykonanie poszerzeń
 • wykonanie na wybranych odcinkach podbudowy w technologii MC
  • wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z mieszanki asfaltowej AC16W grubości 6 cm
  • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11S grubości 4 cm

• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm

 • przebudowanie zatok autobusowych,
 • oczyszczenie przepustów
 • oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp
 • przełożenie istniejących wjazdów z kostki brukowej/betonowej i płyt betonowych
 • montaż studzienki kanalizacyjnej
 • wykonanie kanału z rur PE o średnicy 40 cm – przykanalika
 • odtworzenie rowu przydrożnego
 • przebudowanie istniejących zjazdów ziemnych wraz z wykonaniem przepustów z rur karbowanych PEHD
 • montaż barier ochronnych
 • oznakowanie pionowe i poziome,
  • wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.


Koszt kwalifikowalny inwestycji w zakresie robót budowlanych wyniósł 3 393 783,50 zł.

Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa

2 036 270,00 zł.

Wkład własny Powiatu Opolskiego

1 357 513,50 zł
Udział Gminy Józefów nad Wisłą

693 024,75 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w listopadzie 2020 roku i zakończona w lipcu 2021 roku.

ktd

fb

banner na strone 1200x628 CP

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

20230628

PROW 2014-2020

prowpdf

Elektroniczny Dziennik Ustaw

kwiecien2023 1

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk

2312416