Użytek ekologiczny Emilcin

 

podrozniczek_.jpg

 

Ustanowiony w gminie Opole Lubelskie o pow. 9,62 ha. Obejmuje podmokłe łąki z licznymi zagłębieniami i oczkami wodnymi. Zróżnicowane biotopy są podstawą wykształcenia wielu zbiorowisk roślinnych: szuwarowych, wysokich turzyc, podmokłych łąk i pastwisk, bagiennych i wodnych. Na podmokłych łąkach występują rzadkie gatunki ptaków (m.in. dziwonia, podróżniczek, dudek).

 

 

 

pomnik_ufo.jpg