Dzisiaj jest 27 lutego 2020    |   

program pos banner ogolny 750x200

Stypendia po raz trzeci

9 listopada br. starosta opolski Zenon Rodzik wraz z członkiem zarządu powiatu Stanisławem Chlebickim podpisał umowy przekazywania stypendium w roku akademickim 2006/2007 z 35 studentami, którzy otrzymali pomoc finansową w wysokości 1500 zł, w ramach projektu „EUROSTUDENT” program stypendialny dla studentów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt „Eurostudent” realizowany jest przez powiat opolski już kolejny rok akademicki. Największe utrudnienie wpływające na jego sprawną realizację to nieregularne otrzymywanie środków finansowych umożliwiających wypłatę stypendiów, co wypływa na niezawodowolenie studentów.

W roku szkolnym 2006/2007 trwa również kolejna edycja stypendiów dla uczniów szkół ponagimnazjalnych, kończących się maturą, prowadzonych przez powiat opolski oraz gminę Józefów nad Wisłą w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Pomocą finansową w postaci stypendium w wysokości 750 zł w bieżącym roku szkolnym objętych zostało 380 uczniów. Wypłata stypendiów będzie odbywała się w formie finansowej, czyli bez konieczności przedkładania faktur bądź rachunków. Jednakże poświadczenie prawa do wypłaty będzie następowało na podstawie zaświadczenia o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych. Regulamin dopuszcza możliwość posiadania w semestrze 10 godzin nieusprawiedliwionych. Przekroczenie tego limitu spowoduje utratę prawa do otrzymywania stypendium. Uczniowie zobowiązują się jednocześnie do przeznaczenia stypendium na cele edukacyjne.

Iwona Giza

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk