Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca POWIŚLOKI

POWISLOKI_r.jpg
Działała przy Zespole Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim. Założony w 1982 r. z inicjatywy ówczesnej dyrektor Czesławy Płaskocińskiej i Stanisława Dudkowskiego. Głównym celem działalności jest roztańczenie i rozśpiewanie dzieci i młodzieży oraz uwrażliwienie jej na piękno muzyki, słowa, ruchu i gestu oraz poznanie kultury narodowej, uroku ludowych melodii, piękna tańców i strojów. Repertuar zespołu oparty jest na folklorze Powiśla Lubelskiego, Krzczonowskim, Łowickim, Rzeszowskim, Kurpiowskim, Śląskim, a także na polskich tańcach narodowych. Zespołowi akompaniuje kapela.