Zespół Obrzędowy KALINA

Działa w Pusznie Godowskim od blisko 70.lat. Początkowo jako amatorski zespół teatralny, a od 1966 r. jako zespół obrzędowy. W 1997 r. KALINA wznowiła działalność. Członkowie zespołu kultywują autentyczne tradycje, zwyczaje i obrzędy puszniowskiej społeczności – „Dożynki”, Herody, Gody Pusznowskie, Jasełka. Na repertuar składają się także pieśni i przyśpiewki ludowe. Swój dorobek artystyczny Zespół prezentuje podczas przeglądów powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, a także w szkołach. Organizowane spotkania z dziećmi i młodzieżą połączone z pokazem zwyczajów Pusznian sprzed lat (produkcja nici lnianej, wyrabianie masła, dawne zabawy dla dzieci, pieśni towarzyszące zajęciom domowym) służą edukacji regionalnej młodych pokoleń. Pieczę nad zespołem sprawuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Opolu Lub.