Fragment Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Utworzony w 1990 r. Obejmuje malowniczy fragment Wzniesień Urzędowskich. Na terenie powiatu to teren ponad 61 km², rozciągający się na południe od rzeki Wyżnicy. Cechują go mało przeobrażone przez człowieka środowisko naturalne, malownicze wzniesienia i wąwozy, lasy grądowe oraz fragmenty muraw kserotermicznych z roślinnością stepową.