Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu

rzeka_chodelka_1.jpg

Utworzony w 1990 r. Obejmuje powierzchnie blisko 217 km² – równinne tereny Kotliny Chodelskiej i niewielkie fragmenty krain sąsiednich. Łączy parki krajobrazowe wrzelowiecki i kazimierski. Tutejszą przyrodę wyróżniają wilgotne tereny łąkowe i torfowiskowe ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin, stawy rybne stanowiące ostoje ptaków, a także lasy ze stanowiskami niezwykle rzadkich ptaków - bielików i bocianów czarnych.