Fragment Kazimierskiego Parku Krajobrazowego

kazimierski_park.jpg

Obejmuje obszar o powierzchni 17 km² użytków rolnych, leśnych i malowniczych wąwozów położonych na terenie gminy Karczmiska i Wilków. Występują tu różnorodne formy ukształtowania terenu, powstałe na skutek kolejnych zlodowaceń i procesów erozyjnych. Na terenie parku można spotkać: wisienkę karłowatą, wiciokrzew przewiercień, powojnik pnący, bez zielny, ligustr pospolity, wawrzynek wilczełyko, aster gawędka, obuwnik pospolity, zawilec wielokwiatowy, miłek wiosenny, ostnica włosowata, gorczyczka krzyżowa, wężymord stepowy, len złocisty, oman wąskolistny, kosaciec bezlistny, a także rzadkie turzyce, storczyki i paprocie. W 1992 r. utworzono tu Strefę Ochrony Źródliskowej Rzeki Jaworzanki. To jedna z niewielu tego typu atrakcji istniejących w kraju.

rzeka_jaworzanka.jpg