Rezerwat Krowia Wyspa

krowia_wyspa.jpg

Rezerwat utworzony w 1991 r. jako rezerwat częściowy typu faunistycznego. Obejmuje wyspę położoną w nurcie Wisły (353-354 km biegu rzeki) w granicach Małopolskiego Przełomu Wisły – obszar 0,62 km². Ochroną objęte są stanowiska lęgowe wielu gatunków ptaków wodno-błotnych. Gnieżdżą się tutaj: krzyżówki, cyraneczki, płaskonosy, czernice, ostrygojady, sieweczki obrożne i rzeczne, czajki, śmieszki, mewy białogłowe, rybitwy rzeczne i białoczelne, skowronki, mewy pospolite, pliszki żółte. Wyspa ujęta została na liście terenów o szczególnym znaczeniu dla ptaków wodnych i błotnych w Polsce.