Wrzelowiecki Park Krajobrazowy

wrzelowiecki_park.jpg

Położony jest na pograniczu trzech jednostek fizjograficznych: Doliny Wisły, Wzniesień Urzędowskich i Kotliny Chodelskiej. Rozciąga się na obszarze 50 km², na terenie gmin Opole Lubelskie, Józefów nad Wisłą i Łaziska. Park posiada urozmaiconą rzeźbę terenu - stroma krawędź doliny Wisły, liczne wąwozy lessowe, suche doliny, zagłębienia bezodpływowe, pola wydmowe i równinny. Główne wąwozy mają po kilka kilometrów długości i dochodzącą do 25 m głębokość. Tworzą silnie rozgałęzione systemy dolin. Przyrodniczą i krajobrazową oś parku stanowi dolina Potoku Wrzelowieckiego, uchodząca do doliny Wisły. Jej zbocze na odcinku od Józefowa do Piotrawina stanowi fragment jednego z najpiękniejszych w Europie profili geologicznych, odsłaniających utwory górnej kredy. W ujściowym odcinku Potoku Wrzelowieckiego oraz w dolinie Wisły występują zespoły wydm osiągających 10-15 m wysokości. Towarzyszą im podmokłe, wypełnione torfem niecki o średnicy od 200-400 m. Na terenie parku rosną rzadkie gatunki roślin: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, parzydło leśne, bluszcz pospolity, barwinek, tojad mołdawski oraz tojad dziubkowaty.

wawrzynek_wilczelyko.jpg