Rezerwat Skarpa Dobrska

skarpa_dobrska.jpg

Rezerwat utworzony w 1991 r. Obejmuje północną część gminy Wilków – 0,39 km² nieużytków rolnych i pastwisk. Pod względem fizjograficznym obejmuje zachodnią krawędź Równiny Bełżeckiej, stromo opadającą ku Kotlinie Chodelskiej. Rezerwat słynie z wąwozów, będących jednymi z najgłębszych tego typu form w Polsce. Ich głębokość dochodzi do 40 metrów. Ochroną objęte są naturalne odsłonięcia skał oraz ciepłolubne murawy kserotermiczne – stanowiące rzadkość nie tylko na Wyżynie Lubelskiej ale i w kraju - z rzadkimi gatunkami roślin. Na szczególną uwagę zasługują: miłek wiosenny, oman wąskolistny, wężymord stepowy, ostnica włosowata, kosatka kielichowata, macierzanka Marschalla i goryczka orzęsiona.

milek_wiosenny.jpg