Dzisiaj jest 18 stycznia 2020    |   

program pos banner ogolny 750x200

WYLOTOWA ZMODERNIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 22227 WĄWOLNICA – PONIATOWA – UL. WYLOTOWA W PONIATOWEJ


Projekt realizowany

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


Priorytet: 3. Rozwój lokalny

Działanie:3.1. Obszary wiejskie

Beneficjent: Powiat Opolski

Planowany okres realizacji:

rzeczowy – od 31.03.2006 do 14.07.2006 r.,

finansowy do 31.07.2006 r., wniosek o płatność – 21.08.2006 r.


Budżet projektu:

całkowita wartość projektu – 558 491, 54 zł,

kwota dofinansowania z EFRR – 418 868, 65 zł,

dofinansowanie z budżetu państwa – 55 849, 15 zł.Cele projektu:

Cel główny – przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru powiatu. Przedmiotowy projekt jest elementem tworzenia warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej i wzrostu mobilności zawodowej społeczności lokalnej. W wyniku realizacji projektu nastąpi przede wszystkim poprawa dostępności komunikacyjnej oraz wzrost bezpieczeństwa podróżowania społeczności lokalnej i potencjalnych inwestorów z zewnątrz do przedsiębiorstw i miejsc atrakcyjnych Gminy Poniatowa i Powiatu Opolskiego, stwarzając warunki wzrostu zatrudnienia. Podniesiona zostanie jakość istniejącego dobra publicznego, jakim jest droga. W dalszej perspektywie może się to przełożyć na ograniczenie bezrobocia, wyrównywania szans dla osób niepełnosprawnych, kobiet oraz na tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej. Powyższe cele są zgodne z potrzebami grup docelowych projektu, czyli społeczności lokalnej, obecnych i potencjalnych inwestorów, turystów i innych użytkowników.Streszczenie projektu:

Realizacja rzeczowa projektu polega na poprawie stanu drogi – droga wąska 5 m, nawierzchnia bitumiczna w bardzo złym stanie technicznym, spowodowanym wieloletnią eksploatacją bez kompleksowej odnowy warstwy ścieralnej z licznymi garbami i nierównościami, powodując utrudnienia w czasie jazdy. Ze względu na brak chodnika ruch pieszych odbywa się jezdnią i nieutwardzonym poboczem.

W wyniku realizacji projektu uzyskane zostaną nowe parametry drogi, podnosząc jej standard oraz pozwalając na bezpieczne użytkowanie. Bezpośrednimi produktami będą:

 1. długość zmodernizowanych dróg – 0,60 km,

 2. długość wybudowanych chodników – 0,60 km,

 3. liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 1 szt,

 4. liczba wybudowanych innych obiektów infrastruktury drogowej – 14 szt,

 5. liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej – 12 szt.

Inne uzyskane parametry drogi:

 1. ruch ciężki kat. KR3 (80 kN/oś),

 2. szybkość projektowana – 60 km/h,

 3. szerokość jezdni – 7 m,

 4. szerokość korony drogi – 10,0 m,

 5. szerokość poboczy – 1x1,0 m, (po lewej stronie)

 6. szerokość chodnika – 1x2,0 m, (po prawej stronie),

 7. szerokość pasa drogowego – 20,0 m,

 8. przekrój normalny półuliczny,

 9. odwodnienie powierzchniowe rowami otwartymi przydrożnymi oraz ściekiem przykrawężnikowym,

 10. nawierzchnia bitumiczna na podbudowie stabilizowanej cementem,

 11. plan organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Promocja: Wylotowa zmodernizowana - Kurier Lubelski 25.07.2006 r. - zobacz


Fotogaleria

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk