Dzisiaj jest 29 maja 2020    |   

program pos banner ogolny 750x200

WYLOTOWA ZMODERNIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 22227 WĄWOLNICA – PONIATOWA – UL. WYLOTOWA W PONIATOWEJ


Projekt realizowany

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


Priorytet: 3. Rozwój lokalny

Działanie:3.1. Obszary wiejskie

Beneficjent: Powiat Opolski

Planowany okres realizacji:

rzeczowy – od 31.03.2006 do 14.07.2006 r.,

finansowy do 31.07.2006 r., wniosek o płatność – 21.08.2006 r.


Budżet projektu:

całkowita wartość projektu – 558 491, 54 zł,

kwota dofinansowania z EFRR – 418 868, 65 zł,

dofinansowanie z budżetu państwa – 55 849, 15 zł.Cele projektu:

Cel główny – przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru powiatu. Przedmiotowy projekt jest elementem tworzenia warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej i wzrostu mobilności zawodowej społeczności lokalnej. W wyniku realizacji projektu nastąpi przede wszystkim poprawa dostępności komunikacyjnej oraz wzrost bezpieczeństwa podróżowania społeczności lokalnej i potencjalnych inwestorów z zewnątrz do przedsiębiorstw i miejsc atrakcyjnych Gminy Poniatowa i Powiatu Opolskiego, stwarzając warunki wzrostu zatrudnienia. Podniesiona zostanie jakość istniejącego dobra publicznego, jakim jest droga. W dalszej perspektywie może się to przełożyć na ograniczenie bezrobocia, wyrównywania szans dla osób niepełnosprawnych, kobiet oraz na tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej. Powyższe cele są zgodne z potrzebami grup docelowych projektu, czyli społeczności lokalnej, obecnych i potencjalnych inwestorów, turystów i innych użytkowników.Streszczenie projektu:

Realizacja rzeczowa projektu polega na poprawie stanu drogi – droga wąska 5 m, nawierzchnia bitumiczna w bardzo złym stanie technicznym, spowodowanym wieloletnią eksploatacją bez kompleksowej odnowy warstwy ścieralnej z licznymi garbami i nierównościami, powodując utrudnienia w czasie jazdy. Ze względu na brak chodnika ruch pieszych odbywa się jezdnią i nieutwardzonym poboczem.

W wyniku realizacji projektu uzyskane zostaną nowe parametry drogi, podnosząc jej standard oraz pozwalając na bezpieczne użytkowanie. Bezpośrednimi produktami będą:

 1. długość zmodernizowanych dróg – 0,60 km,

 2. długość wybudowanych chodników – 0,60 km,

 3. liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 1 szt,

 4. liczba wybudowanych innych obiektów infrastruktury drogowej – 14 szt,

 5. liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej – 12 szt.

Inne uzyskane parametry drogi:

 1. ruch ciężki kat. KR3 (80 kN/oś),

 2. szybkość projektowana – 60 km/h,

 3. szerokość jezdni – 7 m,

 4. szerokość korony drogi – 10,0 m,

 5. szerokość poboczy – 1x1,0 m, (po lewej stronie)

 6. szerokość chodnika – 1x2,0 m, (po prawej stronie),

 7. szerokość pasa drogowego – 20,0 m,

 8. przekrój normalny półuliczny,

 9. odwodnienie powierzchniowe rowami otwartymi przydrożnymi oraz ściekiem przykrawężnikowym,

 10. nawierzchnia bitumiczna na podbudowie stabilizowanej cementem,

 11. plan organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Promocja: Wylotowa zmodernizowana - Kurier Lubelski 25.07.2006 r. - zobacz


Fotogaleria

geportal
geobid

rodo

Logo SIP

EEA and Norway grants logo

Licznik odwiedzin

Wszystkich wizyt1244860

Twoje IP 3.235.172.213 piątek, 29.05.2020

Logo Wspieraj Lokalnie

Transmisja Sesji Rady Powiatu

youtube

aaalogoInformujemy, że w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa zapisy interesantów prowadzone są wyłącznie za pomocą systemu kolejkowego.

Osoby zarejestrowane w systemie kolejkowym przyjmowane są wyłącznie z wypełnionym wcześniej wnioskiem  (przykładowe wzóry w załączeniu).

Prosimy o punktualne przybycie do urzędu !!!
W przypadku nieobecności interesanta w wyznaczonym przez system dniu i godzinie, nie zostanie on przyjęty, a w jego miejsce obsłużona zostanie kolejna osoba z kolejki.

Termin wizyty musi zostać potwierdzony do 1 godziny, od zarezerwowania wizyty poprzez wejście w link wysłany na adres e-mail. Po tym czasie rezerwacja niepotwierdzona PRZEPADA.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy Państwu dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej za pomocą terminali płatniczych dostępnych na wszystkich stanowiskach pracy w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa.

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim nadal realizować będzie wnioski składane drogą pocztową, elektroniczną. W sprawach nie wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie prosimy o korzystanie z tych form komunikacji.

Wnioski i dokumenty do pobrania
Numer kontaktowy do Wydziału - 81 827 61 19
Wykaz telefonów
Numery rachunków – Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
                                                                                   Starosta Opolski
                                                                                  Dariusz Piotrowski

deklaracja

ktd

kor2

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk