Dzisiaj jest 18 stycznia 2020    |   

program pos banner ogolny 750x200

Informatyzacja Urzędu

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNO-KOMUNIKACYJNYCH W TWORZENIU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGOProjekt realizowany w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Priorytet: 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu

konkurencji regionówDziałanie: 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Beneficjent: Powiat Opolski

Planowany okres realizacji: rozpoczęcie realizacji 27.09.2006 r.

zakończenie rzeczowej realizacji – 18.12.2006 r.

zakończenie finansowe realizacji – 08.01.2007 r.Budżet: całkowita wartość projektu – 333838,74 zł,

kwota dofinansowania z EFRR – 246699,44 zł,Cele projektu:

Dostosowanie standardu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim do założeń idei społeczeństwa informacyjnego, poprzez budowę sieci komputerowej, wyposażenie stanowisk pracy w nowy sprzęt oraz wdrożenie nowoczesnego oprogramowania. Umożliwione zostanie korzystanie mieszkańcom powiatu z zasobów Internetu poprzez zainstalowanie publicznych punktów dostępu do Internetu, tzw. PIAP-ów , które mogą być miejscem świadczenia i realizacji usług związanych teleinformatyką i poradnictwem, w tym wgląd on-line w stan spraw załatwianych w Starostwie, do baz danych dokumentów np. rejestrów podejmowanych uchwał, danych o powiecie itp. W znacznym stopniu przyczyni się do tego nowy portal internetowy Powiatu Opolskiego.

Generalnie projekt umożliwia wyrównywanie szans obywateli w dostępie do wiedzy, informacji i infrastruktury na obszarach wiejskich w stosunku do mieszkańców większych ośrodków. Zapewnia powszechny i szybki dostęp do Internetu dla przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich oraz ma służyć redukcji kosztów i poprawy efektywności funkcjonowania administracji. Wykorzystanie nowych Technologii Informatycznych i Telekomunikacyjnych (ICT) dla realizacji usług publicznych spełnia wymogi Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej.Streszczenie projektu :

Przedmiotowy projekt pn. „Zastosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego” przewiduje w szczególności:

 • wymianę komputerów na istniejących stanowiskach sieci komputerowej (38 sztuk),
 • zakup komputera przenośnego i rzutnika multimedialnego do telecentrum -prowadzenie szkoleń

 • instalację serwera zapewniającego bezpieczeństwo gromadzonych danych i stanowiącego serwer bazy danych do elektronicznych archiwów dokumentów (1 sztuka)

 • wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (1 sztuka)

 • integrację systemów informatycznych - automatyzacja przekazywania danych dla BIP,

 • uruchomienie portalu internetowego, który będzie teleinformatyczną platformą, która zapewni powiatowi warunki dla świadczenia usług administracyjnych dla obywateli i podmiotów gospodarczych w formie elektronicznej oraz umożliwi bezpieczną wymianę dokumentów urzędowych drogą elektroniczną

 • utworzenie PIAP-Telecentrum, w tym: umożliwienie mieszkańcom korzystania ze stanowisk podłączonych do Internetu na terenie Starostwa (publicznie dostępne multimedialne kioski informacyjne – 2 sztuki), wyposażenie Telecentrum w sprzęt wykorzystywany podczas działalności szkoleniowej (komputer przenośny, rzutnik multimedialny)

 • zakup urządzeń biurowych w postaci drukarek (14 sztuk), drukarek sieciowych (2 sztuki), skanerów (1 sztuka)

 • zakup oprogramowania biurowego (19 licencji MsWord, 1 licencja MsOffice Professional, 18 licencji MsOffice Small Business Edition) lub równoważne

 • zakup urządzeń podtrzymujących zasilanie (38 sztuk + 1 dla serwera)

 • zakup sprzętu niezbędnego dla rozbudowy sieci (ok. 1200 mb kabla UTP kat 5e, 40 gniazdek RJ-45 kat 5e, 120 wtyczek RJ-45)

 • zakup Firewall (1 sztuka) oraz oprogramowania antywirusowego (licencji wielostanowiskowej na 55 użytkowników)Projekt będzie realizowany w oparciu o najnowsze technologie, które umożliwią w przyszłości integrację systemu informatycznego Urzędu z innymi jednostkami administracyjnymi oraz podmiotami użyteczności publicznej.Realizacja przedmiotowej inwestycji spowoduje powstanie następujących korzyści:

 • dostęp do Internetu dla mieszkańców i gości powiatu (30% w ciągu pierwszego roku od zakończenia inwestycji)

 • wzrost liczby osób korzystających z elektronicznego kontaktu z administarcją, a tym samym zmniejszenie liczby osób załatwiających sprawy w Starostwie przy udziale pracowników Starostwa (ok. 20% w ciągu pierwszego roku od zakończenia inwestycji)

 • wzrost liczby przedsiębiorstw korzystających z elektronicznego kontaktu ze Starostwem (60%)

 • dostęp do Internetu dla pracowników Starostwa (800%)

 • obniżenie kosztów biurowych (20-30% w ciągu trzech lat od zakończenia inwestycji), redukcja kosztów rozmów telefonicznych - ok. 15%

 • unowocześnienie zaplecza sprzętowego placówki - 85%

 • przeszkolenie pracowników Starostwa w zakresie korzystania z sieci komputerowej oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów - 40 osóbPromocja projektu:
Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk