Dzisiaj jest 27 lutego 2020    |   

program pos banner ogolny 750x200

BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM W OPOLU LUBELSKIM PRZY UL. KOLEJOWEJ 13

Projekt realizowany w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

Priorytet: 3 Rozwój lokalny

Działanie: 3. 5 Lokalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie: 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

Beneficjent: Powiat Opolski, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie

Partnerzy projektu: brak

Planowany okres realizacji: 18.07.2006 r. do 10.03.2008 r.Budżet:

całkowita wartość projektu: 4 073 449,91 zł,

kwota dofinansowania z EFRR: 2 957 612,54 zł,

kwota dofinansowania z budżetu państwa: 406 531,48 zł

kwota dofinansowania z budżetu powiatu: 709 305,89Cele projektu:

  • Wyrównanie szans w dostępie do edukacji sportowej pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich przedmiotowe szkoły skupiają uczniów z całego powiatu, w którego skład wchodzi 200 miejscowości (198 wsi i 2 miasta)

  • Umożliwienie uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej, niezbędnej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Nastąpi poprawa jakości nauczania w zakresie kultury fizycznej w dwóch zespołach szkół (1423 uczniów, 15 szkół)

  • Podniesienie komfortu prowadzenia i uczestnictwa w rozgrywkach i zajęciach sportowych

  • Wzrost aktywności fizycznej dzieci młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu (będą tu realizowane zajęcia o charakterze rehabilitacyjnym i wyczynowym różnego rodzaju sekcji, np. sportów obronnych, aerobicu itp.)

  • Zapewnienie zaplecza dla organizowania na terenie miasta przyciągających turystów imprez sportowych (będzie to miejsce na przeprowadzanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, konkursów powiatowych organizowanych we współudziale z Policją, Strażą Pożarną, np. Żyj bezpiecznie, Żyj normalnie, Jestem bezpieczny, a także innych np. Festyn na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową, Dni Kultury w Powiecie Opolskim)

  • Wydłużenie sezonu turystycznego – dzięki organizacji imprez sportowych, które przyciągną na widownię turystów

  • Wzrost atrakcyjności miasta w oczach mieszkańców i turystów

  • Podniesienie standardu życia mieszkańców Opola Lubelskiego i okolic

  • Stworzenie warunków do zatrudnienia, zarówno bezpośredniego tj. obsługa związana z obiektem, jak i pośredniego tj. powstanie infrastruktury towarzyszącej (np. punkty gastronomiczne podczas imprez) 

Streszczenie projektu:

Projekt dotyczy budowy sali sportowej z zapleczem i niezbędnym wyposażeniem o wymiarach boiska 23,54 m x 35,58 m w Opolu Lubelskim przy ul. Kolejowej 13 dla dwóch szkół ponadgimnazjalnych (tj. Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim oraz Zespołu Szkół w Opolu Lubelskim) znajdujących się w sąsiedztwie budowanej sali. Będzie to największa sala sportowa w powiecie opolskim i jedyna tak wyposażona i przystosowana do odbywania zawodów i różnego rodzaju imprez sportowych i kulturalnych.

Powiat opolski prowadzi 28 zlokalizowanych na swoim terenie szkół średnich i ponadgimnazjalnych zgrupowanych w 6 zespołach. Zespół Szkół i Zespół Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim, borykają się z problemem niedostatecznej bądY też braku infrastruktury sportowej. Lekcje wychowania fizycznego w ZSZ prowadzone są w świetlicy szkolnej o powierzchni 100 m2, na niewielkim boisku szkolnym do mini piłki nożnej oraz w siłowni o powierzchni 24 m2, w Kluczkowicach w pomieszczeniu po byłym magazynie – garażu, na boisku szkolnym, oraz w salach lekcyjnych. W ZS zajęcia prowadzone są w małej salce gimnastycznej o wymiarach 4 m x 12 m, w świetlicy szkolnej, w sali lekcyjnej, gdzie ustawione są stoły do tenisa, a w sezonie letnim na boiskach szkolnych. Młodzież obydwu wymienionych szkół tj około 1423 uczniów (liczba uczniów i oddziałów co roku wzrasta) pozbawiona jest możliwości prawidłowego rozwoju fizycznego przez brak odpowiedniego obiektu do zajęć wychowania fizycznego. Brak takiego obiektu powoduje niemożność powstawania nowych sekcji i klubów sportowych, organizowania masowych zawodów sportowych i imprez o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym na których mogliby gromadzić się mieszkańcy Powiatu i ich goście.

Projekt jest zgodny z dokumentami programowymi, zarówno krajowymi jak i lokalnymi. Projekt jest wykonalny technicznie, planowane rozwiązania techniczne są prawidłowe pod względem funkcjonalnym oraz zgodne z obowiązującymi normami prawnymi odnośnie tego typu inwestycji. 

Promocja:

1. Wielka szansa dla opolskiego sportu - Lubelski Sport Express, 30 października 2006 r.- zobacz

2. Marzenia, które stały się rzeczywistością – Lubelski Sport Express, 4 października 2006 r. - zobacz


Fotogaleria - zobacz

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk