Rolnictwo

Powiat opolski cechuje się typowo rolniczym charakterem. Region jest wojewódzkim potentatem w produkcji owoców (ok. 35 %). Dominują: jabłka, śliwy, wiśnie i maliny. W 2006 r. na terenie powiatu funkcjonowało 13403 gospodarstw. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosiła 4,3 ha.

sad_jabloniowy.jpg

Dominującą rolę odgrywają sady, plantacje owoców jagodowych oraz chmielu. Niepowtarzalny mikroklimat Powiśla Lubelskiego sprawia, że uprawiany tutaj chmiel jest poszukiwany na rynkach europejskich i światowych. Plony chmielu w powiecie opolskim sięgają 35% produkcji krajowej.
chmiel_r.jpg
Na terenie powiatu znajdują się liczne rybne stawy hodowlane, m.in. w Chodlu, Opolu Lub. i Józefowie nad Wisłą. Z uwagi na typowo rolniczy charakter terenu koncentruje się tutaj przede wszystkim przemysł związany z przetwórstwem płodów rolnych. W powiecie opolskim funkcjonuje szereg zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, chmielu. Działa również kilka zrzeszeń producentów owoców i warzyw:


Produkcja roślinna na terenie powiatu opolskiego (w tys.ha):


Zboża: 18.136
Ziemniaki: 2,23
Strączkowe: 0,197
Buraki:1,24
Rzepak: 0,033
Tytoń: 0,083
Chmiel: 0,881
Gryka, proso, inne: 0,068
Pastewne: 2,994
Zioła: 0,004
Warzywa: 1,956
Jagodowe: 5,233
Sady: 12,471
Użytki zielone: 5,299

Produkcja zwierzęca na terenie powiatu opolskiego (w tys.sztuk):

Bydło:
5,504
Trzoda chlewna: 23,19
Owce: 0,88
Konie: 0,684
Drób: 323,11