Dzisiaj jest 23 września 2023    |   

program pos banner ogolny 750x200

Z kart historii


Jak wynika z badań archeologicznych, już na kilka wieków przed powstaniem państwa polskiego, na ziemiach Powiatu Opolskiego istniało osadnictwo słowiańskie. Potwierdzają to odkryte w Trzcińcu (Gm. Łaziska) groby ciałopalne, datowane na VI – VIII wiek. Innym świadectwem przebogatej historii tych ziem stało się odkryte w Chodliku (Gm. Karczmiska) wczesnośredniowieczne grodzisko z VII wieku, nazywane Troją Północy.
chodlik.jpg
Badacze przypuszczają, że Opole istniało już za czasów Mieszka I. Natomiast źródła historyczne wskazują na obecność w XI – XIII w. również miejscowości: Piotrawin, Braciejowice, Wilków. Na przełomie XIV i XV w. pojawiają się pierwsze wzmianki nazw współczesnych gmin: 1326 Opol (Opole), Vilchow (Wilków), 1382 Ponathowa (Poniatowa), 1409 Carczmiska (Karczmiska), 1414 Lassziska (Łaziska), 1436 Calczyn (póYniejszy Józefów), 1465 Chodel. W roku 1410 Opole, a w 1507 Chodel otrzymują prawa miejskie. W XVII w. Józefów i Wrzelowiec.
XVI w. niesie ze sobą ożywienie gospodarcze i umysłowe tych terenów. W okresie reformacji powstają zbory i szkoły kalwińskich, m.in. w Opolu. Rozwój gospodarczy hamuje potop szwedzki. Ożywienie następuje dopiero pod koniec XVIII w., kiedy w Opolu w 1761 r. ks. Ignacy Konarski zakłada pierwszą w Polsce szkołę rzemieślniczą. Nieudane powstania narodowe przyczyniają się do upadku gospodarczego ziem dzisiejszego powiatu opolskiego, a w konsekwencji do utraty praw miejskich przez Chodel, Józefów i Opole.

W okresie I wojny światowej tereny stają się miejscem starć wojsk austro - węgierskich i rosyjskich.

Pod koniec lat 30-tych w Poniatowej przystąpiono do budowy w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego fabryki wojskowych urządzeń telekomunikacyjnych. II wojna światowa to okres tragedii mieszkańców Powiatu Opolskiego. Prawie wszyscy z 10 tysięcy Żydów zamieszkujących Opole, Józefów i Chodel zostało zamordowanych w obozach w Poniatowej, Sobiborze i Bełżcu. Terror okupanta dotknął także Polaków, którzy licznie przystępowali do oddziałów partyzanckich.

Po wojnie następuje gwałtowny rozwój regionu. W 1954 r. Opole odzyskuje prawa miejskie stając się siedzibą powiatu. Prężnie rozwija się Poniatowa, która w 1962 r. również uzyskuje prawa miejskie. Rozkwit gospodarczy przeżywają także gminy wiejskie - Wilków, Karczmiska, Chodel, Józefów i Łaziska stając się ważnymi centrami sadownictwa, warzywnictwa i chmielarstwa.

Po roku 1990 gminy wykorzystują daną im samorządność. Poprawiają infrastrukturę techniczną oraz rozwijają działalność gospodarczą. Reaktywowany w 1998 r. Powiat Opolski staje się dobrym prognostykiem przyszłego rozwoju regionu.ktd

fb

banner na strone 1200x628 CP

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

20230628

PROW 2014-2020

prowpdf

Elektroniczny Dziennik Ustaw

kwiecien2023 1

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk

2312416