Aktualności

"Młodzież zapobiega pożarom"

Pod takim hasłem, w dniu 28 marca 2011 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom. Współorganizatorami imprezy była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu Lubelskim.

Turniej, którego głównym celem jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, organizowany jest już po raz trzydziesty czwarty.
W zmaganiach udział wzięło 11 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy wywalczyli czołowe miejsca podczas finałów gminnych. Podczas eliminacji powiatowych uczestnicy turnieju musieli rozwiązać test pisemny z zakresu wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Zdobywcy I miejsc, w poszczególnych grupach wiekowych, będą reprezentować Powiat Opolski w eliminacjach wojewódzkich.
Dla wszystkich uczestników, Starosta Opolski ufundował nagrody w postaci sprzętu elektronicznego. Ponadto uczestnicy biorący udział w turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy. W imieniu Starosty Opolskiego gratulacje i nagrody wręczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim – st. bryg. Marek Gogół.
Wyniki poszczególnych grup:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe – 40 punktów do zdobycia)

1. Joanna Czaja SP w Kamieniu  37 pkt.
2. Karol Dym SP w Pusznie Godowskim 34 pkt.
3. Inga Wicha ZSP w Zagłobie 32 pkt.

II grupa wiekowa (gimnazja -  40 punktów do zdobycia)

1. Ada Bojarska Pub. Gim w Karczmiskach 38 pkt.
2. Damian Chodoła Pub. Gim. w Łaziskach 34 pkt.
3. Arkadiusz Łakomy Zespół Szkół w Kluczkowicach 30 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne – 40 punktów do zdobycia)

1. Łukasz Radziejewski LO im. A. Mickiewicza w Opolu Lub.28 pkt.
2. Krystian Strawa SOSW w Karczmiskach 19 pkt.