Aktualności

"Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą"

Pod takim hasłem w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim odbyły się eliminacje powiatowe XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży.


Organizatorem konkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Jego głównym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży różnorodności działań zawodu strażaka podczas pełnienia służby, a także popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wieku od 6 do 16 lat o
raz do uczniów szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej. Przebiega w kilku etapach: eliminacje gminne, powiatowe, wojewódzkie i centralne. Dnia 11 kwietnia komisja konkursowa etapu powiatowego zakwalifikowała do szczebla wojewódzkiego prace następujących uczniów:

I grupa – grupa młodsza 6 -8 lat:
1. Wiktoria Smagieł – Szkoła Podstawowa w Kamieniu
2. Wiktoria Micek – Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej (oddział przedszkolny)
3. Wiktoria Sagatowska – Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim
4. Marcelina Mac – Centrum Promocji, Kultury i Turystyki
5. Aleksandra Sobczuk - Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim

II grupa – grupa średnia 9 – 12 lat:
1. Agata Rzeźnik – Szkoła Podstawowa w Słotwinach
2. Klaudia Możdżeń – Szkoła Podstawowa w Wandalinie
3. Monika Czyż – Szkoła Podstawowa w Kamieniu
4. Mateusz Lorek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu Lubelskim
5. Karolina Świerkosz – Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej

III grupa – grupa starsza 13 – 16 lat:
1. Agnieszka Bacańska – Zespół Szkół Nr 1 w Opolu Lubelskim
2. Justyna Kłak
3. Klaudia Rzeźnik – Publiczne Gimnazjum im. M. Kopernika w Karczmiskach
4. Marlena Bąk – Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach
5. Weronika Sągała – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej

IV grupa – grupa uczniów niepełnosprawnych:
1. iMilena Kiebosińska – Szkoła Podstawowa w Słotwinach
2. Karol Mastalerz – Zespół Szkół w Kluczkowicach
3. Damian Jurak – Specjalny środek Szkolno – Wychowawczy w Karczmiskach
4. Marcin Czeberkus - Specjalny środek Szkolno – Wychowawczy w Karczmiskach
5. Piotr Dziekan - Specjalny środek Szkolno – Wychowawczy w Karczmiskach

Posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej planowane jest na połowę czerwca 2011 r. Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów znajdą się na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (www.straz.gov.pl/konkursy).