Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Dzisiaj jest 23 września 2023    |   

program pos banner ogolny 750x200

„Budowa pawilonu szpitalnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Opolu Lubelskim".

Przedmiotem inwestycji jest  „Budowa pawilonu szpitalnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Opolu Lubelskim. Inwestycja obejmuje: wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę budynku szpitalnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla 71 pacjentów (łóżek) na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonanie robót budowlanych w ramach I etapu związanych z budową budynku dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym połączonego z istniejącym pawilonem szpitalnym za pomocą nadwieszanego łącznika. Budowa obiektu o powierzchni użytkowej ok. 2240 m² wyposażonego w instalacje wewnętrzne. Wykonanie przyłączy i instalacji zewnętrznych mediów, w tym z usunięciem kolizji uzbrojenia technicznego znajdujących się bezpośrednio w obszarze planowanej inwestycji. Wykonanie robót budowlanych, rozbiórkowych, modernizacyjnych i montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych z budową Pawilonu Szpitalnego.


Koszt  inwestycji  w zakresie robót budowlanych wyniesie 20 802 634,44 zł
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 15 300 000,00 zł
Wkład własny beneficjenta 5 502 634,44 zł
Inwestycja została rozpoczęta w kwietniu 2023 roku

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

foto

 

Mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych


Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu:
Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” Priorytet IV. Wsparcie mieszkaniowe – Działanie 4.4 Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych zmierzających do dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych istniejących dwóch mieszkań w budynku przy ul. Partyzantów 39 w Chodlu. W ramach zadania przy istniejącym budynku zostanie wykonana pochylnia znacznie poprawiając dostępność do obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami. Dodatkowo zostanie poddana odrestaurowaniu klatka schodowa. Prowadzone roboty obejmują roboty ziemne, rozbiórkowe, ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne.
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 241 340,00 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w czerwcu 2023 roku

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu:

Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” Priorytet IV. Wsparcie mieszkaniowe – Działanie 4.4 Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych zmierzających do dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych istniejących dwóch mieszkań w budynku przy ul. Partyzantów 39 w Chodlu. W ramach zadania przy istniejącym budynku zostanie wykonana pochylnia znacznie poprawiając dostępność do obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami. Dodatkowo zostanie poddana odrestaurowaniu klatka schodowa. Prowadzone roboty obejmują roboty ziemne, rozbiórkowe, ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne.


Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 241 340,00 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w czerwcu 2023 roku

ktd

fb

banner na strone 1200x628 CP

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

20230628

PROW 2014-2020

prowpdf

Elektroniczny Dziennik Ustaw

kwiecien2023 1

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk

2312416