Gospodarka

Powiat Opolski cechuje się typowo rolniczym charakterem. Dominującą gałąY gospodarki stanowi przemysł związany z przetwórstwem płodów rolnych. W powiecie funkcjonuje kilka znaczących zakładów przetwórstwa owoców, warzyw i chmielu. W gronie tym znajdują się:

gospodarka1.jpg
Gospodarczemu rozwojowi regionu sprzyja korzystne położenie geograficzne. Przecinają się tu ważne szlaki komunikacyjne. Powiat Opolski dysponuje odpowiednim potencjałem ludzkim oraz stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Infrastrukturę techniczną uzupełnia stosunkowo dobrze rozwinięta sieć wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna.
gospodarka2.jpg
Potencjalni inwestorzy spotkają się z przychylnym przyjęciem lokalnych władz, stosujących różnorakie preferencje. Największe możliwości dla inwestorów upatrywane są w przemyśle rolno – spożywczym i chłodniczym oraz turystyce.