Skład Rady Powiatu

 1. Tadeusz Henryk Błachnio - Radny Powiatu, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 2. Stanisław Chlebicki - Radny Powiatu
 3. Zbigniew Chęć - Radny Powiatu
 4. Andrzej Chyła - Radny Powiatu
 5. Janusz Gąsior - Radny Powiatu
 6. Maria Gembka - Radna Powiatu
 7. Paweł Karczmarczyk - Radny Powiatu
 8. Piotr Adam Kowalski - Radny Powiatu
 9. Daniel Tomasz Kuś - Radny Powiatu
 10. Bogdan Kuta - Przewodniczący Rady Powiatu w Opolu Lubelskim
 11. Marcin Markowski - Radny Powiatu
 12. Janusz Stanisław Mikita - Radny Powiatu
 13. Henryk Piłat - Radny Powiatu
 14. Sławomir Plis - Radny Powiatu
 15. Zenon Jerzy Rodzik - Radny Powiatu
 16. Andrzej Rozwód - Radny Powiatu, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 17. Lechosław Skorek - Radny Powiatu
 18. Mieczysław Marian Teresiński - Radny Powiatu
 19. Sławomir Dariusz Ziętek - Radny Powiatu